İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Teklif Çağrısı

Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Teklif Çağrısı
 • 06.05.2016
 • 2.497 kez okundu

Amaç ve Yaklaşım :  Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nun genel amacı; Yerel turizm aktörlerinin ve sivil toplum örgütlerinin kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması ve sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalmasıdır. STD Fonu, yukarıda belirtilen amacına ulaşmak için yerel aktörlerin ve sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilir turizmi geliştirme ilkelerini benimseyen küçük ölçekli yerel ekonomik kalkınmaya destek olabilecek projelerini destekleyecektir. Yerel aktörler ve sivil toplum örgütlerinin desteklenme nedeni bu girişimlerin, belirli bir sektör veya bölgede daha büyük ölçekte ve ulusal etki yaratabilecek gelişmeleri tetikleyecek potansiyele sahip olmalarıdır. Bu nedenle girişimlerin bir kısmı aşağıdaki amaçlar için desteklenecektir:

a) Türkiye’de sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası işbirliğinin ve ortaklıkların artırılması

b) Yerel ekonomik kalkınma için sürdürülebilir turizmin önemi hakkında farkındalık yaratılması

c) Ürün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirme programlarıyla sürdürülebilir turizm için yerel turizm aktörlerinin hizmet kapasitelerinin arttırılması,

d) Yerel halkın sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imkânı yaratma kapasitelerinin artırılması

e) Türkiye’nin sürdürülebilir turizm potansiyelini göstermek için somut etki ve model yaratılması (örneğin; kullanıma hazır çıktılar, işletim ve yönetim yapısı, tekrarlanabilir modeller) Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu proje tekliflerinin geliştirilmesi esnasında aşağıdaki faktörler mümkün olduğunca göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Cinsiyet Eşitliği: Evde ve kamusal alanda roller ve sorumluluklar, karar verme sürecinde güç ilişkileri, gelişmeye yönelik imkânlara ve kaynaklara erişim ve yönetim konularında kadın erkek arasındaki sosyal farklılıkların giderilmesi.
 • Yoksulluğun Azaltılması: Hâlihazırda yoksul olan ve hizmet götürülemeyen insanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik: Kaynakların yalnızca şu anda değil, gelecek nesiller için de kullanılabilir olması amacıyla, çevreyi koruyarak insani ihtiyaçların karşılanmasını hedefleyen kaynak kullanımı.
 • Sosyal İçerme: Hayatta tam kapasitelerine ulaşabilmeleri için, durumları ne olursa olsun, herkese eşit fırsatlar sunulabilmesi için gösterilen çabalar. (Bu çabalar herkesin eşit düzeyde kamu hizmetlerine erişimini ve kendi hayatlarını etkileyecek karar alma süreçlerine katılımını destekleyici politika ve eylemleri içerir.) Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nun, yukarıda bahsedilen amaçlara ulaşabilmek için içerik ve aktiviteleri sürdürülebilir turizmin gelişmesi ile bağlantılı olan ve bu bağlantıyı açık olarak gösterebilen yaratıcı projeleri desteklemesi beklenmektedir.

 

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu proje tekliflerinin geliştirilmesi esnasında aşağıdaki faktörler mümkün olduğunca göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Cinsiyet Eşitliği: Evde ve kamusal alanda roller ve sorumluluklar, karar verme sürecinde güç ilişkileri, gelişmeye yönelik imkânlara ve kaynaklara erişim ve yönetim konularında kadın erkek arasındaki sosyal farklılıkların giderilmesi.
 • Yoksulluğun Azaltılması: Hâlihazırda yoksul olan ve hizmet götürülemeyen insanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik: Kaynakların yalnızca şu anda değil, gelecek nesiller için de kullanılabilir olması amacıyla, çevreyi koruyarak insani ihtiyaçların karşılanmasını hedefleyen kaynak kullanımı.
 • Sosyal İçerme: Hayatta tam kapasitelerine ulaşabilmeleri için, durumları ne olursa olsun, herkese eşit fırsatlar sunulabilmesi için gösterilen çabalar. (Bu çabalar herkesin eşit düzeyde kamu hizmetlerine erişimini ve kendi hayatlarını etkileyecek karar alma süreçlerine katılımını destekleyici politika ve eylemleri içerir.) Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nun, yukarıda bahsedilen amaçlara ulaşabilmek için içerik ve aktiviteleri sürdürülebilir turizmin gelişmesi ile bağlantılı olan ve bu bağlantıyı açık olarak gösterebilen yaratıcı projeleri desteklemesi beklenmektedir.

 

STD Fonunun Finansal Tahsisi Kabul edilen STD Fonu Projesinin bütçesi en az 15.000 TL en fazla 100.000 TL olabilir. Proje tutarının %100’üne kadar olan kısmı STD Fonu tarafından karşılanacaktır. Toplam proje bütçesinin 100.000 TL’den fazla olması durumunda, Hibe Faydalanıcısı bu fazla meblağın nasıl finanse edileceğini veya nasıl ayni katkı sağlanacağını belirtmelidir.

 

Kimler Başvurabilir?

STD Fonuna;

* Türkiye’de kayıtlı,

*Tüzel kişiliğe sahip, kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ile bu kuruluşların oluşturduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar, ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri başvurabilir.

Proje başvurusunun geçerli olabilmesi için Başvuru sahibinin,

* Yukarıda belirtilen kuruluş türleri ve/veya • Yerel Otoriteler, Belediyeler, Yerel Yönetimler, Muhtarlıklar, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Valilikler, Yerel İdari Kurumlar, İl Müdürlükleri ve Yerel Otoritelerin kurmuş oldukları vakıflar veya derneklerden en az bir (1) en çok beş (5) kuruluşla ortaklık kurması gerekmektedir.

 

Kimler Başvuramaz?

 

Gerçek Kişiler, Kâr Amacı Güden Kuruluşlar, Kalkınma Ajansları, İlköğretim Kurumları, Liseler ve Şirketler bu Teklif Çağrısına başvuramaz ve ortak olamaz. Kamu Kuruluşları ve bu otoriteler bünyesinde kurulmuş vakıflar, dernekler, birlikler, eğitim merkezleri, yerel otoriteler teklif çağrısına başvuramaz, ancak Ortak olarak yer alabilirler. Uygulama sırasında alt yüklenici olan kuruluşlar ortak olamaz. Aynı şekilde proje ortağı olarak belirtilen taraflar alt yüklenici olamaz.

Başvuru Rehberi için TIKLAYINIZ

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
AGESDER Film Kulübü
ESC gönüllülerimiz tarafından düzenlenen film kulübümüz yaz döneminde tekrar başlamıştır.AGESDER binasında yapılacak olan kulübümüze kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Oluşturulacak WhatsApp grubunda...
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübü
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübünde Eylül  ayında Azerbaycanlı gönüllümüz Sevinj ile George Orwell’in 1984 kitabını okuyacağız. Formu lütfen en geç...
Temmuz Ayı Gönüllülerimiz Projelerini Tamamladırlar.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük faaliyeti için Temmuz ayında Portekiz’e gönderdiğimiz dört gönüllümüz projelerini tamamlayarak ülkemize döndüler. Portekiz’de gönüllü...
Çevrimiçi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı (Yaz Dönemi)
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından Çevrimiçi  İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Başvuru yapacakların 17-30 yaş arasında olması ...
ESC Gönüllülerimiz Faaliyetlerine Başladılar
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Niğde’ye gelen Azerbaycan’dan Sevinj ve Rusya’dan Anastasiia derneğimizde gönüllülük faaliyetlerine başladılar. Gönüllülerimizin yapacakları faaliyetlere katılabilmek...
Yaz Dönemi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Yüz yüze Konuşma Kulüplerimiz  için başvuru yapacakların...
Kseniia ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında (ESC) Rusya’dan gelen gönüllümüz Kseniia Projesini tamamladı. 01.11.2023-31.07.2023 tarihleri arasında 9 ay derneğimizde gönüllülük yapan Kseniia...
Derya Avusturya’da ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük yapmak üzere Avusturya’ya giden Derya projesini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. 05.11.2022–21.07.2023 tarihleri arasında Evangelisches Diakoniewerk...
Temmuz Ayı Gönüllülerimizle Varış Öncesi Eğitim Toplantılarını Yaptık
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemiz ile Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz ile varış öncesi toplantıları gruplar halinde...
Avrupa Dayanışma Programı Temmuz Ayı Gönüllerimiz Belli Oldu.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemizden Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz belirlendi. Yapılan 910 başvuru komisyonumuz tarafından...
DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı 19-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Türkiye’den...
Gönüllümüz Danae Projesini Tamamladı
Avrupa Dayanışma Programı kapsamında kapsamında Derneğimizde 2 ay çalışan Belçikalı gönüllümüz Danae Projesini tamamladı. Danae’ye Youthpass Belgesini ve Sertifikasını Yönetim...
AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Yapıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı  kapsamında derneğimiz tarafından doğa yürüyüşü yapıldı. AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Derneğimizin Spor...
AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Başvuru Formu
AGESDER ile Hiking faaliyetleri kapsamında özellikle Niğde ve yakın bölgelerinde doğa yürüyüşleri yapılması planlanmıştır.   Hiking Faaliyetlerimiz AGESDER Spor Koordinatörü Buse KUTLU organizasyonunda...
Bahar Dönemi Konuşma Kulüpleri
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan Rus Gönüllümüz Ksyusha tarafından İngilizce,  Belçika’lı gönüllümüz Danae tarafından Fransızca konuşma kulüpleri ve derneğimiz...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish