İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

YTB Sözleşmeli Personel Alımı

YTB Sözleşmeli Personel Alımı
 • 01.11.2017
 • 2.571 kez okundu

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

GENEL BİLGİLER

 1. Başkanlığın görev alanlarında tecrübeli personel ihtiyacını karşılamak üzere 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

 2. Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, istihdam edilecek azami sözleşmeli personel sayısı 7’dir.

 3. Yabancı dil gruplarına göre alınacak personel sayısı Tablo 3‘te belirtilmiştir. Sınav Komisyonu gerekli gördüğü takdirde, dil grupları arasında kontenjan aktarımı yapabilir.

 4. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 16 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

 5. Başvurular, basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 1 Kasım-30 Kasım 2017 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2017 saat 18.00’a kadar kabul edilecektir.

 6. Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00) göre belirlenmiştir.

 7. İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.

Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA – TÜRKİYE

E-posta: sinav@ytb.gov.tr

Tel: +90 312 218 40 00  (10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ulaşılabilir.)

SINAVA KATILIM ŞARTLARI

      Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak, (Mavi Kart sahipleri için ilgili maddenin  (1) ve (6) numaralı bentlerine ilişkin şartlar aranmaz)

 3. Yazılı Sınavın yapılacağı tarih itibarıyla (16 Aralık 2017)  40 yaşını doldurmamış olmak (02.12.1977 ve daha sonra doğmuş olanlar),

 4. Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak. (Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir.)

Tablo 1 (Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler)

Alan

Fakülte

Bölümler

5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Belirtilmiş Olan Başkanlık Faaliyetleri

Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bu bölümde belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak. (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Finans vb.)

Diğer Fakülteler

Fakültelerin,  Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, İstatistik, Halkla İlişkiler, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, İlahiyat, Din Bilimleri, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, Enformatik ve Enformasyon Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak.

5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilmiş olan Başkanlık faaliyetleri kapsamında (Tablo 2 Tecrübeye İlişkin Alanlar) 3 yıllık tecrübe sahibi olmak. (Bu alanlarda, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak, yurt içi ya da yurt dışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi belgelenebilir somut çalışmalar yapmış olmak. (Yüksek Lisans dereceleri 1 yıl, doktora dereceleri 3 yıllık tecrübe olarak kabul edilecektir.)

        Tablo 2 Tecrübeye İlişkin Alanlar

Tecrübe Alanı

Yabancı Dil

5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler ya da Başkanlık Genel İdari Faaliyetleri alanlarında  belgelenebilir tecrübe sahibi olmak.

Almanca,

Fransızca,

İsveççe,

Norveççe,

Arapça,

Rusça,

İngilizce

 1. Tablo 3’te (Yabancı Dil Şartları) belirtilen yabancı dil belgelerine ilişkin dil sınavı veya ortaöğretim tamamlama/üniversiteye giriş sınavı şartlarını sağlamak.

       Tablo 3 Yabancı Dil Şartları*

Yabancı Dil Grubu

Yabancı Dil

Belgeler

(Aşağıdaki Belgelerden Biri)

En Düşük Puan (veya başarı oranı)

Alınacak Personel Sayısı

1

Almanca

YDS

80

2

TestDaf 4

4

(DSD) Stufe II

C1

TELC

C1 (Sehr Gut)

Goethe Institut

C1 (Sehr Gut)

Abitur(Almanya)

3

Maturazeugnis(Avusturya)

3

2

Fransızca

YDS

80

2

DALF

C1

Baccalauréat (Fransa)

11,5

3

İngilizce

YDS, e-YDS

80

3

TOEFL (IBT)

96

PTE Akademik

78

CPE

C

CAE

A

GCE (A Level) (Birleşik Krallık)

Herhangi 3 Alanda A Seviyesi

SAT (ABD)

1100

ACT(ABD)

20

ATAR ve Eyaletlerdeki Muadil Sınavlar (Avustralya)

70

Danimarkaca

YDS

80

STX, HF (Danimarka)

7

Arapça

YDS

80

İsveççe

YDS

80

FSFG(İsveç)

10

Rusça

YDS

80

TORFL (Level 3)

93

İtalyanca

YDS

80

CELI (4)

80

Esame di Sitato (Maturità)

% 70 Başarı

* Sınav Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde, dil grupları arasında kontenjan aktarımı yapılabilir.

 BAŞVURULARININ YAPILMASI

Giriş sınavı başvuruları 01 Kasım 2017 Çarşamba günü başlayacak ve 30 Kasım 2017 Perşembe günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuruda bulunan adayların, başvuru sırasında sistem üzerinden, 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler ile Başkanlık Genel İdari Faaliyetleri sınav alanlarından birini seçmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

 1. T.C. kimlik numarası veya (Mavi Kart Numarası),

 2. YDS/e-YDS, eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavları veya Tablo 3’te belirtilen ortaöğretim tamamlama/üniversiteye girişi sınavlarına ilişkin belgeler,

 3. Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)

 4. Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

 5. Varsa lisansüstü eğitim diploması,

 6. Bu ilanın Sınava Katılım Şartları bölümünde (e)  bendinde yer alan tecrübe şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler, (Başkanlık görev alanlarında sahip olunan tecrübeleri gösterir, çalışma belgeleri, diploma, sertifika vb. belgeler)

 7. El yazısıyla yazılmış özgeçmiş,

 8. Niyet mektubu. (Eğitim, staj ve iş tecrübeleri çerçevesinde, neden Başkanlıkta çalışılmak istendiği ve mevcut birikimle Başkanlık çalışmalarına nasıl katkı sağlanacağı anlatılacaktır.)

 

      Başvuruların incelenmesi neticesinde, yazılı sınava çağrılacak adaylar, Başkanlık internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilecektir.

      Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu durumdaki adaylar sınava şartlı olarak kabul edilecek olup bu adayların sınav işlemlerinin sonuçlanmasına kadar denklik işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

SINAVIN ŞEKLİ

 1. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav klasik ve çoktan seçmeli bölümlerden oluşacaktır. Başvuruların incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar önce yazılı sınava girecek, bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

 2. Yazılı Sınavda adayların I. ve II. oturumunun her ikisinden de en az altmış (60) puan alması ve yazılı sınav ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması gerekmektedir.

 3. Yazılı sınav, 16 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, Tablo 3’te listelenen dil gruplarına göre en yüksek puandan başlanarak en fazla dört katına kadar(28) aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

 1. Yazılı Sınav’da, ‘5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler’ kapsamında başvuran adaylar ile ‘Başkanlık Genel İdari Faaliyetleri’ kapsamında başvuran adaylara iki farklı sınav uygulanacaktır.

 

 1. ‘5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler’ kapsamında başvuran adaylara uygulanacak sınav sorularının %70’i adayların konulara ilişkin bilimsel yeterliliğini, analitik düşünebilmesini, muhakeme gücünü, yabancı dil bilgisini ölçmeyi; %30’u ise adayların genel yetenek ve genel kültürünü ölçmeye yönelik klasik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Bu kapsamda yazılı sınav iki oturumda gerçekleştirilecektir. Adaylara, Başkanlığın görev alanları çerçevesinde aşağıdaki alanlarda sorular sorulacaktır.

I. Oturum Çoktan Seçmeli Bölüm Konuları

 • Genel Yetenek,

 • Genel Kültür,

 • Türk Dış Politikası,

 • Uluslararası İlişkiler,

 • Uluslararası Hukuk,

 • Sosyoloji,

 • Siyasi Tarih,

 • İletişim,

II. Oturum Kompozisyon Bölümü Konuları

 • Yabancı Dilde Yetkinlik,

 • Türkçe Kompozisyon

 1. ‘Başkanlık Genel İdari Faaliyetleri’ alanında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak sınav sorularının %70’i adayın konulara ilişkin bilimsel yeterliliğini, analitik düşünebilmesini, muhakeme gücünü, yabancı dil bilgisini ölçmeyi; %30’u ise adayın genel yetenek ve genel kültürünü ölçmeye yönelik klasik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Bu kapsamda yazılı sınav iki oturumda gerçekleştirilecektir.

I. Oturum Çoktan Seçmeli Bölüm Konuları

 • Genel Yetenek,

 • Genel Kültür,

 • T.C. Anayasası,

 • Personel İş ve İşlemleri ile İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Süreç Bilgisi ve İlgili Mevzuat Hükümleri,

 • Bütçe, Mali Yönetim ve Stratejik Planlamaya İlişkin Süreç Bilgisi ve İlgili Mevzuat Hükümleri,

 • Kamu İhaleleri ve Diğer Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Süreç Bilgisi ve İlgili Mevzuat Hükümleri.

II. Oturum Kompozisyon Bölümü Konuları

 • Yabancı Dilde Yetkinlik,

 • Türkçe Kompozisyon.

 SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav adayların,

 1. Bu ilanın “Yazılı Sınav Konuları” başlıklı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 5. Genel yetenek ve genel kültürü,

 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
AGESDER Film Kulübü
ESC gönüllülerimiz tarafından düzenlenen film kulübümüz yaz döneminde tekrar başlamıştır.AGESDER binasında yapılacak olan kulübümüze kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Oluşturulacak WhatsApp grubunda...
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübü
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübünde Eylül  ayında Azerbaycanlı gönüllümüz Sevinj ile George Orwell’in 1984 kitabını okuyacağız. Formu lütfen en geç...
Temmuz Ayı Gönüllülerimiz Projelerini Tamamladırlar.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük faaliyeti için Temmuz ayında Portekiz’e gönderdiğimiz dört gönüllümüz projelerini tamamlayarak ülkemize döndüler. Portekiz’de gönüllü...
Çevrimiçi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı (Yaz Dönemi)
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından Çevrimiçi  İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Başvuru yapacakların 17-30 yaş arasında olması ...
ESC Gönüllülerimiz Faaliyetlerine Başladılar
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Niğde’ye gelen Azerbaycan’dan Sevinj ve Rusya’dan Anastasiia derneğimizde gönüllülük faaliyetlerine başladılar. Gönüllülerimizin yapacakları faaliyetlere katılabilmek...
Yaz Dönemi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Yüz yüze Konuşma Kulüplerimiz  için başvuru yapacakların...
Kseniia ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında (ESC) Rusya’dan gelen gönüllümüz Kseniia Projesini tamamladı. 01.11.2023-31.07.2023 tarihleri arasında 9 ay derneğimizde gönüllülük yapan Kseniia...
Derya Avusturya’da ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük yapmak üzere Avusturya’ya giden Derya projesini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. 05.11.2022–21.07.2023 tarihleri arasında Evangelisches Diakoniewerk...
Temmuz Ayı Gönüllülerimizle Varış Öncesi Eğitim Toplantılarını Yaptık
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemiz ile Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz ile varış öncesi toplantıları gruplar halinde...
Avrupa Dayanışma Programı Temmuz Ayı Gönüllerimiz Belli Oldu.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemizden Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz belirlendi. Yapılan 910 başvuru komisyonumuz tarafından...
DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı 19-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Türkiye’den...
Gönüllümüz Danae Projesini Tamamladı
Avrupa Dayanışma Programı kapsamında kapsamında Derneğimizde 2 ay çalışan Belçikalı gönüllümüz Danae Projesini tamamladı. Danae’ye Youthpass Belgesini ve Sertifikasını Yönetim...
AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Yapıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı  kapsamında derneğimiz tarafından doğa yürüyüşü yapıldı. AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Derneğimizin Spor...
AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Başvuru Formu
AGESDER ile Hiking faaliyetleri kapsamında özellikle Niğde ve yakın bölgelerinde doğa yürüyüşleri yapılması planlanmıştır.   Hiking Faaliyetlerimiz AGESDER Spor Koordinatörü Buse KUTLU organizasyonunda...
Bahar Dönemi Konuşma Kulüpleri
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan Rus Gönüllümüz Ksyusha tarafından İngilizce,  Belçika’lı gönüllümüz Danae tarafından Fransızca konuşma kulüpleri ve derneğimiz...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish