İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

YTB Sözleşmeli Personel Alımı

YTB Sözleşmeli Personel Alımı
 • 01.11.2017
 • 2.144 kez okundu

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

GENEL BİLGİLER

 1. Başkanlığın görev alanlarında tecrübeli personel ihtiyacını karşılamak üzere 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

 2. Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, istihdam edilecek azami sözleşmeli personel sayısı 7’dir.

 3. Yabancı dil gruplarına göre alınacak personel sayısı Tablo 3‘te belirtilmiştir. Sınav Komisyonu gerekli gördüğü takdirde, dil grupları arasında kontenjan aktarımı yapabilir.

 4. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 16 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

 5. Başvurular, basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 1 Kasım-30 Kasım 2017 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2017 saat 18.00’a kadar kabul edilecektir.

 6. Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00) göre belirlenmiştir.

 7. İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.

Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA – TÜRKİYE

E-posta: sinav@ytb.gov.tr

Tel: +90 312 218 40 00  (10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ulaşılabilir.)

SINAVA KATILIM ŞARTLARI

      Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak, (Mavi Kart sahipleri için ilgili maddenin  (1) ve (6) numaralı bentlerine ilişkin şartlar aranmaz)

 3. Yazılı Sınavın yapılacağı tarih itibarıyla (16 Aralık 2017)  40 yaşını doldurmamış olmak (02.12.1977 ve daha sonra doğmuş olanlar),

 4. Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak. (Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir.)

Tablo 1 (Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler)

Alan

Fakülte

Bölümler

5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Belirtilmiş Olan Başkanlık Faaliyetleri

Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bu bölümde belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak. (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Finans vb.)

Diğer Fakülteler

Fakültelerin,  Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, İstatistik, Halkla İlişkiler, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, İlahiyat, Din Bilimleri, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, Enformatik ve Enformasyon Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak.

5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilmiş olan Başkanlık faaliyetleri kapsamında (Tablo 2 Tecrübeye İlişkin Alanlar) 3 yıllık tecrübe sahibi olmak. (Bu alanlarda, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak, yurt içi ya da yurt dışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi belgelenebilir somut çalışmalar yapmış olmak. (Yüksek Lisans dereceleri 1 yıl, doktora dereceleri 3 yıllık tecrübe olarak kabul edilecektir.)

        Tablo 2 Tecrübeye İlişkin Alanlar

Tecrübe Alanı

Yabancı Dil

5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler ya da Başkanlık Genel İdari Faaliyetleri alanlarında  belgelenebilir tecrübe sahibi olmak.

Almanca,

Fransızca,

İsveççe,

Norveççe,

Arapça,

Rusça,

İngilizce

 1. Tablo 3’te (Yabancı Dil Şartları) belirtilen yabancı dil belgelerine ilişkin dil sınavı veya ortaöğretim tamamlama/üniversiteye giriş sınavı şartlarını sağlamak.

       Tablo 3 Yabancı Dil Şartları*

Yabancı Dil Grubu

Yabancı Dil

Belgeler

(Aşağıdaki Belgelerden Biri)

En Düşük Puan (veya başarı oranı)

Alınacak Personel Sayısı

1

Almanca

YDS

80

2

TestDaf 4

4

(DSD) Stufe II

C1

TELC

C1 (Sehr Gut)

Goethe Institut

C1 (Sehr Gut)

Abitur(Almanya)

3

Maturazeugnis(Avusturya)

3

2

Fransızca

YDS

80

2

DALF

C1

Baccalauréat (Fransa)

11,5

3

İngilizce

YDS, e-YDS

80

3

TOEFL (IBT)

96

PTE Akademik

78

CPE

C

CAE

A

GCE (A Level) (Birleşik Krallık)

Herhangi 3 Alanda A Seviyesi

SAT (ABD)

1100

ACT(ABD)

20

ATAR ve Eyaletlerdeki Muadil Sınavlar (Avustralya)

70

Danimarkaca

YDS

80

STX, HF (Danimarka)

7

Arapça

YDS

80

İsveççe

YDS

80

FSFG(İsveç)

10

Rusça

YDS

80

TORFL (Level 3)

93

İtalyanca

YDS

80

CELI (4)

80

Esame di Sitato (Maturità)

% 70 Başarı

* Sınav Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde, dil grupları arasında kontenjan aktarımı yapılabilir.

 BAŞVURULARININ YAPILMASI

Giriş sınavı başvuruları 01 Kasım 2017 Çarşamba günü başlayacak ve 30 Kasım 2017 Perşembe günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuruda bulunan adayların, başvuru sırasında sistem üzerinden, 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler ile Başkanlık Genel İdari Faaliyetleri sınav alanlarından birini seçmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

 1. T.C. kimlik numarası veya (Mavi Kart Numarası),

 2. YDS/e-YDS, eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavları veya Tablo 3’te belirtilen ortaöğretim tamamlama/üniversiteye girişi sınavlarına ilişkin belgeler,

 3. Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)

 4. Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

 5. Varsa lisansüstü eğitim diploması,

 6. Bu ilanın Sınava Katılım Şartları bölümünde (e)  bendinde yer alan tecrübe şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler, (Başkanlık görev alanlarında sahip olunan tecrübeleri gösterir, çalışma belgeleri, diploma, sertifika vb. belgeler)

 7. El yazısıyla yazılmış özgeçmiş,

 8. Niyet mektubu. (Eğitim, staj ve iş tecrübeleri çerçevesinde, neden Başkanlıkta çalışılmak istendiği ve mevcut birikimle Başkanlık çalışmalarına nasıl katkı sağlanacağı anlatılacaktır.)

 

      Başvuruların incelenmesi neticesinde, yazılı sınava çağrılacak adaylar, Başkanlık internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilecektir.

      Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu durumdaki adaylar sınava şartlı olarak kabul edilecek olup bu adayların sınav işlemlerinin sonuçlanmasına kadar denklik işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

SINAVIN ŞEKLİ

 1. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav klasik ve çoktan seçmeli bölümlerden oluşacaktır. Başvuruların incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar önce yazılı sınava girecek, bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

 2. Yazılı Sınavda adayların I. ve II. oturumunun her ikisinden de en az altmış (60) puan alması ve yazılı sınav ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması gerekmektedir.

 3. Yazılı sınav, 16 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, Tablo 3’te listelenen dil gruplarına göre en yüksek puandan başlanarak en fazla dört katına kadar(28) aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

 1. Yazılı Sınav’da, ‘5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler’ kapsamında başvuran adaylar ile ‘Başkanlık Genel İdari Faaliyetleri’ kapsamında başvuran adaylara iki farklı sınav uygulanacaktır.

 

 1. ‘5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler’ kapsamında başvuran adaylara uygulanacak sınav sorularının %70’i adayların konulara ilişkin bilimsel yeterliliğini, analitik düşünebilmesini, muhakeme gücünü, yabancı dil bilgisini ölçmeyi; %30’u ise adayların genel yetenek ve genel kültürünü ölçmeye yönelik klasik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Bu kapsamda yazılı sınav iki oturumda gerçekleştirilecektir. Adaylara, Başkanlığın görev alanları çerçevesinde aşağıdaki alanlarda sorular sorulacaktır.

I. Oturum Çoktan Seçmeli Bölüm Konuları

 • Genel Yetenek,

 • Genel Kültür,

 • Türk Dış Politikası,

 • Uluslararası İlişkiler,

 • Uluslararası Hukuk,

 • Sosyoloji,

 • Siyasi Tarih,

 • İletişim,

II. Oturum Kompozisyon Bölümü Konuları

 • Yabancı Dilde Yetkinlik,

 • Türkçe Kompozisyon

 1. ‘Başkanlık Genel İdari Faaliyetleri’ alanında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak sınav sorularının %70’i adayın konulara ilişkin bilimsel yeterliliğini, analitik düşünebilmesini, muhakeme gücünü, yabancı dil bilgisini ölçmeyi; %30’u ise adayın genel yetenek ve genel kültürünü ölçmeye yönelik klasik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Bu kapsamda yazılı sınav iki oturumda gerçekleştirilecektir.

I. Oturum Çoktan Seçmeli Bölüm Konuları

 • Genel Yetenek,

 • Genel Kültür,

 • T.C. Anayasası,

 • Personel İş ve İşlemleri ile İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Süreç Bilgisi ve İlgili Mevzuat Hükümleri,

 • Bütçe, Mali Yönetim ve Stratejik Planlamaya İlişkin Süreç Bilgisi ve İlgili Mevzuat Hükümleri,

 • Kamu İhaleleri ve Diğer Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Süreç Bilgisi ve İlgili Mevzuat Hükümleri.

II. Oturum Kompozisyon Bölümü Konuları

 • Yabancı Dilde Yetkinlik,

 • Türkçe Kompozisyon.

 SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav adayların,

 1. Bu ilanın “Yazılı Sınav Konuları” başlıklı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 5. Genel yetenek ve genel kültürü,

 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
AGESDER İngilizce Konuşma Kulübü Başvuru Formu
Rus Gönüllümüz tarafından aşağıdaki seviyelerde 20 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren İngilizce Konuşma Kulübü açılacaktır. Pandemi şartları nedeniyle her seviyeye...
Geleceği Sahiplenmek Projesi I.Bölge (Niğde) ÇalıştayıYapıldı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen , Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AGESDER) olarak Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında yürüttüğümüz...
“Geleceğin Tenis Sporunu Gençler için Gençlerle Şekillendiriyoruz” Projesi Ulusal Zirve Toplantısı
Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AGESDER) olarak ortak olduğumuz Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yürütülen “Geleceğin Tenis Sporunu Gençler için...
Temmuz Ayı Gönüllülerimiz Portekiz’de
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından European Solidarity Corps (ESC) programı kapsamında desteklenen “Sürdürülebilir Gönüllülük” isimli projemiz ile Temmuz döneminde gönderdiğimiz 6...
I.Bölge (Niğde) Çalıştayı Başvuru Sonuçları
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin 6-8...
Geleceğin Tenis Sporunu Gençler için Gençlerle Şekillendiriyoruz” Projesi Niğde Bölge Toplantısı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Geleceğin Tenis Sporunu Gençler için Gençlerle Şekillendiriyoruz” başlıklı Erasmus+ Gençlik projemizin Niğde Bölge toplantısını 14...
Eurodesk Değerlendirme Toplantısı
Eurodesk Türkiye 2021 yılı birinci değerlendirme toplantısı 6-9 Temmuz tarihleri arasında Trabzon ilinde yapıldı. Eurodesk Temas Noktası olan Derneğimizi toplantıda Yönetim...
ESC Gönüllülerimizin Hazırlıkları Devam Ediyor.
European Solidarity Corps (ESC) – Avrupa Dayanışma Programı kapsamında AGESDER tarafından 26 Temmuz tarihinde Portekiz’e gönderilecek 2021/2 dönem 6 gönüllümüzün...
“Geleceğin Tenis Sporunu Gençler için Gençlerle Şekillendiriyoruz” Projesi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Geleceğin Tenis Sporunu Gençler için Gençlerle Şekillendiriyoruz” başlıklı Erasmus+ Gençlik projemizin dokuzuncu toplantısını 14 Temmuz...
2021.1 Dönem Gönüllülerimiz Portekiz’den Döndüler
Dernek olarak Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Portekiz’e gönderdiğimiz 2021.1 dönem gönüllülerimiz bir aylık gönüllülük programını tamamlayarak Ülkemize döndüler. Dönmeden...
I.Bölge Çalıştayı (Niğde) Başvuru Formu
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin 6-8...
Gönüllülerimiz Portekiz’de
ESC (Avrupa Dayanışma Programı) kapsamında 2021/1 dönem gönüllülerimizi Portekiz’e yolcu ettik. Kısa dönem olarak giden gönüllülerimiz bir ay süresince ev...
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI PERSONEL ALIMI
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, 58 Uzman Yardımcısı (3600 Ek Göstergeli Kariyer...
2021 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Program Rehberi Yayınlanmıştır.
Erasmus+ Program Rehberi Call for proposals 2021 – EAC/A01/2021 Erasmus+ Programme (2021/C 103/11) 1.   Introduction and Objectives This call for proposals...
Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu Başvuru Sonuçları (2020 Yılı)
Erasmus+ Programı, Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığına sunulan 240 başvurunun...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish