İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması
  • 03.11.2017
  • 1.855 kez okundu

Başvuru Dönemi 16 Ekim – 30 Kasım 2017, 17:00                                                                                                                      

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! üniversite öğrencilerine yönelik bir iş fikri yarışmasıdır. Üniversite öğrencisi genç girişimci adaylarının gerekli mekanizmalar ile desteklendikleri takdirde, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında kilit bir rol oynayacakları inancından yola çıkarak 2011 yılından beri düzenlenmektedir. Yarışma ile TÜSİAD üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığını artırmayı ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner üniversite öğrencilerine, iş dünyasının deneyimlerinden faydalanabilecekleri kapsamlı bir süreç deneyimi sunan bir iş fikri yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı ;

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin geleceğini şekillendirmek
▪ Girişimcilik kültürünü Türkiye geneline yaymak, gençleri doğru yönlendirerek ekosistemin gelişimine katkı sağlamak;
▪ Gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde yenilikçiliği teşvik etmek ve girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmak;
▪ Girişimcilik politika ve uygulamaları hakkında gençlerin farkındalığını artırmak;
▪ Genç girişimci adaylarının TÜSİAD üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanacağı süreçler yaratmak.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Yarışma’ya sadece 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri katılabilir. Katılımcıların başvuru sırasında yurtiçi ya da yurtdışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümüne (yüksek lisans, doktora) kayıtlı olması gerekmektedir. Yarışma’ya öğrenciler en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan ekipler halinde katılabilir. Yarışma’ya bireysel katılım mümkün değildir. 

 

BGİV 2018 Basvuru Kılavuzu

Daha Çok Bilgi İçin TIKLAYINIZ 

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2017 Dönemi Tanıtım Filmi TIKLAYINIZ.

TÜSİAD BU GENÇLİKTE İŞ VAR! YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İş bu şartname ile TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması (“Yarışma”)’sına ilişkin kapsam, amaç, katılım koşulları, ön eleme ve sonrasında finalistlerin belirlenmesi aşamasında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir.

Yarışmacılar bu şartnameyi ve Yarışma Web Sitesi’nde yer alan tüm açıklamaları okumak ve onaylamakla yükümlüdür. Yarışmacılar, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! yarışmasına katılmakla, işbu şartnamede belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş olduklarını beyan etmektedirler.

I.    YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

1.   Yarışma, üniversite öğrencilerine ekipler halinde birer yaratıcı iş fikri (“İş Fikri”, çoğul olarak “İş Fikirleri”) ile başvurarak, ön elemeyi geçmeleri halinde, fikirlerini TÜSİAD Üyesi rehberlerin (“TÜSİAD Rehberi”) katkısıyla geliştirme ve iş planına dökme imkanı veren bir fikir yarışmasıdır.

2.   Yarışma’nın amacı, üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığını artırmak; gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmak ve genç girişimci adaylarının TÜSİAD üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanacağı süreçler yaratmaktır.

II.  KATILIM KOŞULLARI

3.   Yarışma’ya başvurular yalnızca www.bugenclikteisvar.com sayfasında (“Yarışma Web Sitesi”) yer alan Başvuru formu (“Başvuru Formu”) aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

4.   Yarışma dili Türkçe’dir. Yarışma Web Sitesi’nde yer alan başvuru formu ve işbu Şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Başka dilde hazırlanan evrak, TÜSİAD tarafından kabul edilmeyecektir.

5.   Yarışma’ya sadece 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri katılabilir. Katılımcıların başvuru sırasında yurtiçi ya da yurtdışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümüne (yüksek lisans, doktora) kayıtlı olması gerekmektedir.

6.   Katılımcıların tümünün başvuru sırasında öğrenci statüsünde olmaları şarttır. Ön elemeyi geçen ekiplerde yer alan her bir Yarışmacı, okulundan alacağı ve öğrenci statüsünü belgeleyen belgeyi TÜSİAD’a iletmek zorundadır. Belgelerin TÜSİAD’a nasıl ve ne sürede iletileceği, ön elemeyi geçen her bir ekibin üyelerine TÜSİAD tarafından elektronik posta ile bildirilecektir. Öğrenci belgelerini TÜSİAD’a belirtilen süre içerisinde iletmeyen Yarışmacılar Yarışma’dan elenecektir. Ekibin Yarışma’ya devam edebilmesi için minimum 2 üyesinin olması gerekmektedir.

7.   Yarışma’ya öğrenciler en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan ekipler halinde katılabilir. Yarışma’ya bireysel katılım mümkün değildir. Yarışma kuralları gereği her bir ekip veya ekip üyesi sadece bir iş fikriyle yarışmaya başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun elemeye gidilecektir.

8.   Yarışmacılar, başvuru aşamasında kendilerine en fazla 30 karakterden oluşan bir ekip adı düzenlemek zorundadır. Ekip adlarının önerilecek proje ile ilişkili olması ve akılda kalıcı olması tavsiye edilir.

9.   Yarışma’ya katılacak ekiplerde yer alan tüm öğrencilerin adı soyadı, elektronik posta adresi, cep telefonu, okul numarası, bölümü ve sınıfı kayıt aşamasında eksiksiz olarak, başvuru formuna yazılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından TÜSİAD tarafından yapılacak bildirilerin tamamı tüm ekip üyelerine yapılacak olup iletişimde Başvuru Formu’nda belirtilen ekip üyelerinin elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, TÜSİAD’ın bildirimlerinin ekip üyelerine ulaşmamış olmasından, TÜSİAD sorumlu değildir.

10.Yarışmacılar, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve TÜSİAD’ın bu bilgileri Girişimcilik Yuvarlak Masası’nın amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile üçüncü kişilerle paylaşabileceğini onaylarlar.

11.Yarışmacılar, Yarışma’ya katıldıkları İş Fikri’ni Başvuru Formu’nda yer alan soruların her birini belirlenen minimum ve maksimum karakter sayısına riayet ederek cevaplandırmakla yükümlüdürler. Yarışmacılar, ön elemenin bu Başvuru Formu üzerinden yapılacağını ve form dışında başvurularını desteklemek için TÜSİAD’a haricen herhangi bir bilgi ve belge sunamayacaklarını peşinen kabul ederler.

12.TÜSİAD, Başvuru Formu’nun sistem üzerinden gönderilmesini takip eden 24 saat içerisinde, Ekip Üyeleri’ne teyit ve yönlendirme için bir elektronik posta gönderir. Söz konusu elektronik postada ön eleme sonuçlarını beklerken ekiplere iş planı hazırlama süreci hakkında kendilerini geliştirmeleri için online eğitim materyalleri ile geçmiş dönem Eğitim Kampı videolarından faydalanmaları tavsiye edilir. Bu postada ayrıca ön elemeyi geçmeleri durumunda yarışmaya devam edebilmek için doldurmaları beklenecek iş kanvası şablonu da katılımcıların bilgisine sunulur.

13.Ekipler Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla ve son başvuru tarihi olan 30 Kasım 2017 saat 17:00’a kadar form üzerinde yer alan “Formu Gönder” butonuna tıklayarak TÜSİAD’a göndermekle yükümlüdür, aksi takdirde kayıt tamamlanmamış sayılır. Tamamlanmayan başvurular TÜSİAD tarafından dikkate alınmaz. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen Başvuru Formları’na ilişkin TÜSİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez, Başvuru Formu’nda doğru olmayan bir bilgi sağladığı ispat edilen Yarışmacı ve ekibi Yarışma’dan elenir, ödül kazandı ise ödülü geri alınır.

14.TÜSİAD çalışanlarının, TÜSİAD Rehberleri’nin ve jüri üyelerinin birinci derece akrabalarının yarışmaya katılması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin yarışmaya katılmış olması halinde, söz konusu yarışmacının dahil olduğu ekip yarışma dışı bırakılacaktır.

15.Yarışmaya katılacak İş Fikri, Yarışmacılar tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan her türlü özgün fikir olabilir. İş Fikri’nin kapsamı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; yarışmacılar bu Şartname’yi imzalamakla yarışmaya katıldıkları İş Fikri’ne ilişkin aşağıdaki hususları peşinen beyan ve taahhüt ederler:

§  Yarışma’ya sunulan İş Fikri’nin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik kurmadıklarını;

§  Yarışmacılar tarafından Yarışma’ya sunulan İş Fikri’nin, tamamen Yarışmacılar’a ait ve herkes tarafından öngörülemeyecek özgün bir fikir olduğunu ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;

§  Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, TÜSİAD ve TÜSİAD adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;

§  İş Fikri’nin hukuka uygun, TÜSİAD değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu.

16.Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Yarışmacılar, Yarışma’ya sunulan İş Fikri’nin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent Enstitüsü veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. TÜSİAD, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.

17.TÜSİAD, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği İş Fikri’nin sahibi olan Yarışmacıları ve ekiplerini her aşamada Yarışma’dan derhal diskalifiye etme, ödül verilmişse ödülü geri alma hakkına sahiptir.

III.ÖN ELEME

18.Yarışma başvurularının tamamlanmasının ardından, TÜSİAD tarafından belirlenecek olan Ön Jüri, Yarışma’ya katılan İş Fikirleri’ni Yarışma Web Sitesi’nde (www.bugenclikteisvar.com) ilan edilen kriterlere göre değerlendirip ön elemeye tabi tutacaktır.

19.Ön elemeyi geçememiş olan Yarışmacılar tarafından sunulan İş Fikirleri, TÜSİAD tarafından muhafaza edilecek ve hiçbir surette üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

IV.TÜSİAD REHBERLERİ İLE ÇALIŞMA VE FİNALİSTLERİN BELİRLENMESİ

20.Ön jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ön elemeyi geçen ekipler, 8 Ocak 2018 tarihinde TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!’ın internet sitesinde ilan edilecek ve ayrıca Ekip Temsilcisi’ne elektronik posta ile bildirim yapılacaktır.

21.Yarışmaya devam edebilmek için ön elemeyi geçen ekiplerin 6-10 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Eğitim Kampı’na katılımları zorunludur. Eğitim Kampı’na her ekipten en az 2 (iki) yarışmacının katılımı zorunludur, bu mevcudu sağlamayan ekipler diskalifiye edilecektir.

22.Eğitim Kampı’na katılacak ekiplerin kampın ilk günü taslak iş kanvaslarını sunmaları gerekecektir. Bu çerçevede her ekibin başvuru teyit maili ile birlikte kendilerine yönlendirilen kanvas şablonunu önceden doldurmaları beklenmektedir.

22.Eğitim Kampı’na İstanbul dışından katılacakların ulaşım masrafları TÜSİAD tarafından karşılanacaktır. İstanbul’a uzaklığı 350 km’den az olan katılımcıların ulaşımı otobüs ya da tren ile; 350 km’den fazla olanlarınki ise uçak ile karşılanacaktır. Ulaşım masraflarına sadece İstanbul’a geliş ve İstanbul’dan dönüş terminali transferleri dahildir. Bunların dışındaki tüm ulaşım masrafları katılımcılara aittir.

23.Beş gün sürecek Eğitim Kampı’nın son gününde ekipler tarafından yapılacak iş planı sunumları sonrasında, TÜSİAD Rehberleri iki ay boyunca beraber çalışacakları ekipleri belirleyeceklerdir. Bu aşamada TÜSİAD Rehberleri tarafından seçilmeyen ekipler için Yarışma süreci tamamlanmış olacaktır.  Ekipler bu aşamadan sonra geçmiş dönem Eğitim Kampı katılımcılarının olduğu gibi BGİV Girişimcilik Kulübü’nün doğal üyesi sayılacaklardır.

24.TÜSİAD Rehberleri, deneyimlerini ekipleri ile paylaşarak, onların İş Fikirleri’ni birer iş planına (“İş Planı” çoğul olarak “İş Planları”) dönüştürmelerine katkı sağlayacaktır. TÜSİAD Rehberleri ile çalışma etabına geçen tüm yarı finalist ekip üyeleri “BGİV 2018 Girişimcileri” olarak anılacak ve BGİV Girişimcilik Kulübü’nün doğal üyesi sayılacaklardır.

25.Ekipler İş Planları’nı 8 Nisan 2018 saat 17:00’a kadar teslim etmekle yükümlüdürler. Final jürisi bu İş Planları’nı Yarışma Web Sitesi’nde ilan edilen kriterler ışığında değerlendirerek finale kalan ekipleri (“Finalistler”) belirler.

26.Eğitim Kampı’na katılan tüm ekipler rehberleri ile birlikte Ödül Töreni’ne davetlidir. Bu ekiplerin finalist olsun ya da olmasın hepsine Ödül Töreni’nde kurulan Proje Alanı’nda iş fikirlerini kamuoyuna sunma fırsatı tanınır. Final jürisinden en yüksek puanı alan 5 (beş) Finalist ekip ise Ödül Töreni’nde sahneye çıkarak İş Planı sunumlarını yaparlar.

26.Yapılan sunumlar neticesinde final jürisi para ödülü kazanan ekipleri (“Kazananlar”) açıklar. Kazananlar, ödül töreninin ardından Yarışma Web Sitesi’nde duyurulur.

V.  DEĞERLENDİRME

28.Yarışmaya katılan İş Fikirleri’nin ön elemesi ve Eğitim Kampı’nda yapılan sunumların değerlendirilmesinde, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır:

§  Yenilikçi yaklaşım                            %20

§  Fikrin Hayata Geçirilebilirliği       %30

§  Yaratılacak Katma Değer              %30

§  Sosyal ve Çevresel Etki                   %20

29.Final jürisinin iş planı değerlendirme kriterleri ise Ekipler ve TÜSİAD Rehberleri’ne elektronik posta yolu ile iletilecektir.

VI. ÖDÜLLER

30.Yarışma sonunda Final Jürisi tarafından seçilen ilk üç ekibe para ödülü verilecektir:

§  Birincilik Ödülü:                75.000 TL

§  İkincilik Ödülü:                 50.000 TL

§  Üçüncülük Ödülü:           25.000 TL

VII. YARIŞMA TAKVİMİ

31.Yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

§  Başvuruların alınması                                    6 Ekim – 30 Kasım 2017

§  Ön eleme süreci                                             1 Aralık 2017 – 5 Ocak 2018

§  Ön elemeyi geçenlerin açıklanması        8 Ocak 2018

§  Online Eğitim & Kanvas Hazırlama           8 – 28 Ocak 2018

§  Kanvasların gönderilmesi                            29 Ocak 2018

§  Eğitim Kampı                                                    6 – 10 Şubat 2018

§  Rehberlerle Çalışma                                      11 Şubat – 30 Nisan 2018

§  İş Planı Teslim Tarihi                                      8 Nisan 2018

§  Final Değerlendirmesi                                  10 – 24 Nisan 2018

§  Ödül Töreni Hazırlık Kampı                         5 – 7 Mayıs 2018

§  Ödül Töreni                                                      8 Mayıs 2018

VIII. TÜSİAD’IN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

32.TÜSİAD’ın, objektif ve makul sebeplerle, önceden tüm katılımcılara elektronik posta ile bildirmek ve Yarışma Web Sitesi’nde açıkça duyurmak kaydı ile şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, ön jüri ve jüri üyelerinde, ödüllerde, programda ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
AGESDER Film Kulübü
ESC gönüllülerimiz tarafından düzenlenen film kulübümüz yaz döneminde tekrar başlamıştır.AGESDER binasında yapılacak olan kulübümüze kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Oluşturulacak WhatsApp grubunda...
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübü
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübünde Eylül  ayında Azerbaycanlı gönüllümüz Sevinj ile George Orwell’in 1984 kitabını okuyacağız. Formu lütfen en geç...
Temmuz Ayı Gönüllülerimiz Projelerini Tamamladırlar.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük faaliyeti için Temmuz ayında Portekiz’e gönderdiğimiz dört gönüllümüz projelerini tamamlayarak ülkemize döndüler. Portekiz’de gönüllü...
Çevrimiçi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı (Yaz Dönemi)
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından Çevrimiçi  İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Başvuru yapacakların 17-30 yaş arasında olması ...
ESC Gönüllülerimiz Faaliyetlerine Başladılar
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Niğde’ye gelen Azerbaycan’dan Sevinj ve Rusya’dan Anastasiia derneğimizde gönüllülük faaliyetlerine başladılar. Gönüllülerimizin yapacakları faaliyetlere katılabilmek...
Yaz Dönemi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Yüz yüze Konuşma Kulüplerimiz  için başvuru yapacakların...
Kseniia ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında (ESC) Rusya’dan gelen gönüllümüz Kseniia Projesini tamamladı. 01.11.2023-31.07.2023 tarihleri arasında 9 ay derneğimizde gönüllülük yapan Kseniia...
Derya Avusturya’da ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük yapmak üzere Avusturya’ya giden Derya projesini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. 05.11.2022–21.07.2023 tarihleri arasında Evangelisches Diakoniewerk...
Temmuz Ayı Gönüllülerimizle Varış Öncesi Eğitim Toplantılarını Yaptık
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemiz ile Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz ile varış öncesi toplantıları gruplar halinde...
Avrupa Dayanışma Programı Temmuz Ayı Gönüllerimiz Belli Oldu.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemizden Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz belirlendi. Yapılan 910 başvuru komisyonumuz tarafından...
DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı 19-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Türkiye’den...
Gönüllümüz Danae Projesini Tamamladı
Avrupa Dayanışma Programı kapsamında kapsamında Derneğimizde 2 ay çalışan Belçikalı gönüllümüz Danae Projesini tamamladı. Danae’ye Youthpass Belgesini ve Sertifikasını Yönetim...
AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Yapıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı  kapsamında derneğimiz tarafından doğa yürüyüşü yapıldı. AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Derneğimizin Spor...
AGESDER  ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Başvuru Formu
AGESDER ile Hiking faaliyetleri kapsamında özellikle Niğde ve yakın bölgelerinde doğa yürüyüşleri yapılması planlanmıştır.   Hiking Faaliyetlerimiz AGESDER Spor Koordinatörü Buse KUTLU organizasyonunda...
Bahar Dönemi Konuşma Kulüpleri
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan Rus Gönüllümüz Ksyusha tarafından İngilizce,  Belçika’lı gönüllümüz Danae tarafından Fransızca konuşma kulüpleri ve derneğimiz...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish