İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul Yarışması

Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul Yarışması
 • 06.11.2017
 • 2.145 kez okundu

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ve bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulları’nın desteği ile Ödüllü Kır Kabuğunu Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul-4” Girişimcilik Yarışması  Başvuruları başladı.

Başvurular 6 Kasım 2017 Pazartesi –  15 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 17.00 arasında yapılacaktır.

Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul-4” yarışması hem 18 yaş üzeri gerçek kişiler için hem de lise ve dengi düzeyde öğrenim gören öğrenciler için olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir. 

18 yaş ve üzeri gerçek kişileri kapsayan birinci kategoride; birinciye 8.000 TL, ikinciye 5.000 TL, üçüncüye 3.000 TL para ödülü verilecektir. Para ödülünün yanı sıra ilk üçte yer alan yarışmacılara iş fikirlerini hayata geçirmeleri koşuluyla NiTSO’nun yayınlarında ücretsiz reklam yayınlama ve gelecekte açılması planlanan ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ kursuna ön elemesiz katılma hakkı verilecektir.
 Genç ve yaratıcı beyinlerin kariyer planlamalarını yaptıkları dönemde proje kültürü kazanmalarını ve girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflediğimiz ikinci kategoride, ödül olarak birinciye cumhuriyet altını, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın verilecektir.

A-YARIŞMANIN KURALLARI

A1-Yarışmanın Amaç ve Öncelikleri

Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul Proje Yarışması” ile Niğde ilinde girişimcilik potansiyelini ve değerlerini ortaya çıkaracak en ekonomik, en işlevsel ve en yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) ile bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları koordinatörlüğünde yapılacaktır.

Niğde ilinde; Girişimcilik kültür ve bilincinin oluşturulması, benimsenmesi, geliştirilmesi ve “en iyi” iş fikrinin desteklenmesinin yanı sıra, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları’nın toplumsal tabanını genişletecek yenilikçi yöntem ve uygulamaların ortaya çıkarılıp teşvik edilmesi de bu yarışma ile ulaşılmak istenen öncelikli amaçlar arasında yer almaktadır.

Yarışma iki kategoriden oluşmaktadır. Birinci kategori, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişilerin katılımını, ikinci kategori ise Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımını kapsayacaktır.

A2-Ödüllendirme

I.KATEGORİ İÇİN:

Yarışmanın toplam ödül bütçesi 16.000 TL olup, aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır.

Birincilik Ödülü    : 8.000 TL

İkincilik Ödülü    : 5.000 TL

Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

Buna ek olarak yarışmada ilk üçte yer almaya hak kazanan iş fikirleri sahipleri;

 • Odamızın (NiTSO) açacağı ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu’na doğrudan katılma hakkı kazanacaktır.
 • Kuracağı firmanın ilanının, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası yayınlarında ücretsiz olarak yayınlanması hakkına sahip olacaktır.Birincilik Ödülü   : Cumhuriyet Altını Üçüncülük Ödülü : Çeyrek Altınİş Fikri İçin Gerekli Olan Koşullar2. İş fikrinin başvuru formunda detaylı şekilde anlatılması ve başvuru sonrası etaplarda –final de dâhil olmak üzere-, özelliklerinin başvuru formundakilerle aynı olması gerekmektedir.4.İş fikrinin;- Var olan bir pazarı uyandırıcı etkiye sahip olması ve5.Katılımcı aday; yüksek başarı güdüsü, güçlü özgüven sahibi, sürekli olarak yeni fikir ve metot arayışında olan, piyasalar, ilgili Pazar ve teknolojik değişikliklere kolayca adapte olabilme yeteneğine sahip, rekabetçi ruh, yüksek motivasyon ve enerji sahibi, eleştiriye açık, riskleri analiz edip gerekli önlemleri alma ve fırsatları değerlendirme yeteneğine sahip olmalıdır.7.Adayların 18 yaşını doldurmuş, vesayet altında bulunmayan gerçek kişiler olması gerekmektedir. (I. Kategori için)9. Adaylar, belirtilen şartları taşıdıklarına dair destekleyici evrakları, istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.11.Yarışma kapsamında verilecek ödüllerde 193 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu’nun 2/a bendi 18. maddesine atıftan dolayı kesinti yapılacaktır.13.Niğde ili dışından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.A4-Başvuru Sonrası Komite ÇalışmasıBaşvuru Komitesi Danışma Kurulu: Başvuru komitesi tarafından uygun görülen başvuruları eleyerek yarışma için belirlenecek olan “KATILIMCI SAYISI”na erişilmesini sağlar. I. Kategori için ilk etapta yarışmada ilk 10 belirlenecektir. Sonrasında ise ilk 3’ü belirlemek için jüri tarafından mülakat gerçekleştirilecektir.Yarışma Organlarının Başvuru Sonrası Çalışma Şartları:
 • II. Kategori için ise, jüri tarafından ilk üç belirlenecek olup, jüri gerekli gördüğü takdirde başvuru sahibini mülakata çağırabilecektir.
 • Başvuruyu Değerlendirecek Yarışma Komitesi ve Organları:
 • 14.Protokolde yer alan maddelerde değişiklik (ekleme, çıkarma vb.) yapma hakkı Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nda saklıdır.
 • 12.Yarışma kuralları gereği Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, oda personeli ve birinci derece yakınları ile Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurul üyeleri yarışmaya katılamayacaklardır.
 • 10.İş fikrinin değerlendirilmesinde öncelikli olarak, uygulama kolaylığı, özgünlüğü, pazar potansiyeli ve finansal getirisi göz önünde bulundurulacaktır.
 • 8. Lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin yarışmaya katılabilmeleri için velilerinden muvafakatname (anne ve babanın birlikte imzası olmalı) almaları gerekmektedir. ( II.Kategori için)
 • 6.Aday tarafından geliştirilen İş fikrinin konusu, Anayasa ve yasalarla korunan menfaatlere, hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine ve genel sağlığa aykırı olmamalıdır.
 • – Yeni bir Pazar yaratabiliyor olması gerekmektedir.
 • – Büyüme potansiyeli yüksek olan bir pazara yönelik olması,
 • 3.İş fikrinin tescile uygun, dolayısıyla korunabilir nitelikte, sunulacağı Pazar tarafından kabul görme olasılığı yüksek, teknolojik kaynaklar kullanılarak oluşturulmuş faydalı model niteliğini aşmış ve geliştirilmeye uygun olması gerekmektedir.
 • 1.Katılımcı adayların, iş fikirleri, yenilikçi, özgün ve Niğde için fark yaratacak özellikler taşımalıdır.
 • A3-Başvuru Sahibinin Uygunluğu
 • İkincilik Ödülü    : Yarım Altın
 • II. KATEGORİ İÇİN:
 • Katılımcı adayların başvuruları, herhangi bir sebep gösterme yükümlülüğü olmaksızın seçici kurul tarafından reddedilebilir.
 • Başvuru sırasında katılımcılar, böyle bir durumla karşılaşması halinde herhangi bir hak, zarar, ziyan ve masraf talebinde bulunamayacaklarını taahhüt ederler.
 • Başvurusu kabul edilen katılımcı adaylar, -mücbir sebepler haricinde- iş fikrini yarışmadan çekmeyeceklerini ve yarışmaya ilişkin taahhüt etmiş oldukları şartları yerine getireceklerini kabul ederler.
 • Yarışma Kurulu yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.1)Başvurular;Her iki şekilde de başvuru yapan adaylar, en geç 15 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar A4 ebatlarında hazırlanmış belgelerini KAPALI ZARF içinde odaya elden teslim etmelidirler. Yarışma son başvuru tarihi 15 Ocak 2018 Pazartesi Saat 17:00’ye kadardır.I.Kategori İçin:İkincilik Ödülü    : 5.000 TLII. Kategori İçin:İkincilik Ödülü    : Yarım AltınYarışmanın Tanıtımı:Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO)NiTSO Genç Girişimciler Kurulu (GGK)
 • Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM)
 • NiTSO Kadın Girişimciler Kurulu (KGK)
 • Yarışmanın tanıtımından sorumlu kurumlar;
 • Üçüncülük Ödülü : Çeyrek Altın
 • Birincilik Ödülü    : Cumhuriyet Altını
 • Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL
 • Birincilik Ödülü    : 8.000 TL
 • Ödüller ve Derecelendirilmeleri
 • Yarışma Süresi:
 • Not: Başvuru belgesinin ve formunun her sayfasının katılımcı tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Başvuru Rehberi’nde belirtilen koşullara uygun olarak www.nitso.org.tr adresinden temin edilen belge-form doldurularak Odamıza teslim edilecektir. (Formlar Odadan veya İnternetten temin edilebilir)
 • B-Başvuru1)Başvurular;Başvuru Rehberi’nde belirtilen koşullara uygun olarak www.nitso.org.tr adresinden temin edilen belge-form doldurularak Odamıza teslim edilecektir. (Formlar Odadan veya İnternetten temin edilebilir)

  Her iki şekilde de başvuru yapan adaylar, en geç 15 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar A4 ebatlarında hazırlanmış belgelerini KAPALI ZARF içinde odaya elden teslim etmelidirler.

  Not: Başvuru belgesinin ve formunun her sayfasının katılımcı tarafından imzalanması gerekmektedir.

  Ekler:
  Bu dosyayı indir (2. Kategori muvafakatname.docx)2. Kategori muvafakatname.docx
  Bu dosyayı indir (Başvuru Formu.xls)Başvuru Formu.xls
  Bu dosyayı indir (başvuru koşulları 4.doc)başvuru koşulları 4.doc

  DAHA FAZLA BİLGİ  İÇİN TIKLAYINIZ.

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
AGESDER Film Kulübü
ESC gönüllülerimiz tarafından düzenlenen film kulübümüz yaz döneminde tekrar başlamıştır.AGESDER binasında yapılacak olan kulübümüze kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Oluşturulacak WhatsApp grubunda...
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübü
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübünde Eylül  ayında Azerbaycanlı gönüllümüz Sevinj ile George Orwell’in 1984 kitabını okuyacağız. Formu lütfen en geç...
Temmuz Ayı Gönüllülerimiz Projelerini Tamamladırlar.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük faaliyeti için Temmuz ayında Portekiz’e gönderdiğimiz dört gönüllümüz projelerini tamamlayarak ülkemize döndüler. Portekiz’de gönüllü...
Çevrimiçi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı (Yaz Dönemi)
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından Çevrimiçi  İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Başvuru yapacakların 17-30 yaş arasında olması ...
ESC Gönüllülerimiz Faaliyetlerine Başladılar
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Niğde’ye gelen Azerbaycan’dan Sevinj ve Rusya’dan Anastasiia derneğimizde gönüllülük faaliyetlerine başladılar. Gönüllülerimizin yapacakları faaliyetlere katılabilmek...
Yaz Dönemi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Yüz yüze Konuşma Kulüplerimiz  için başvuru yapacakların...
Kseniia ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında (ESC) Rusya’dan gelen gönüllümüz Kseniia Projesini tamamladı. 01.11.2023-31.07.2023 tarihleri arasında 9 ay derneğimizde gönüllülük yapan Kseniia...
Derya Avusturya’da ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük yapmak üzere Avusturya’ya giden Derya projesini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. 05.11.2022–21.07.2023 tarihleri arasında Evangelisches Diakoniewerk...
Temmuz Ayı Gönüllülerimizle Varış Öncesi Eğitim Toplantılarını Yaptık
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemiz ile Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz ile varış öncesi toplantıları gruplar halinde...
Avrupa Dayanışma Programı Temmuz Ayı Gönüllerimiz Belli Oldu.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemizden Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz belirlendi. Yapılan 910 başvuru komisyonumuz tarafından...
DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı 19-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Türkiye’den...
Gönüllümüz Danae Projesini Tamamladı
Avrupa Dayanışma Programı kapsamında kapsamında Derneğimizde 2 ay çalışan Belçikalı gönüllümüz Danae Projesini tamamladı. Danae’ye Youthpass Belgesini ve Sertifikasını Yönetim...
AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Yapıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı  kapsamında derneğimiz tarafından doğa yürüyüşü yapıldı. AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Derneğimizin Spor...
AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Başvuru Formu
AGESDER ile Hiking faaliyetleri kapsamında özellikle Niğde ve yakın bölgelerinde doğa yürüyüşleri yapılması planlanmıştır.   Hiking Faaliyetlerimiz AGESDER Spor Koordinatörü Buse KUTLU organizasyonunda...
Bahar Dönemi Konuşma Kulüpleri
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan Rus Gönüllümüz Ksyusha tarafından İngilizce,  Belçika’lı gönüllümüz Danae tarafından Fransızca konuşma kulüpleri ve derneğimiz...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish