İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

2018 Troya Yılı Genç Sanat: Afiş Tasarım Yarışması

2018 Troya Yılı Genç Sanat: Afiş Tasarım Yarışması
 • 06.04.2018
 • 3.248 kez okundu

Başvuru Başlangıç Tarihi :

Başvuru Bitiş Tarihi          :
Kültür ve Turizm Bakanlığınca; genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla “2018 Troya  Yılı” konulu “Genç Sanat: Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma sonrasında seçici kurul tarafından belirlenen tasarımlardan oluşan bir de sergi gerçekleştirilecektir.
Çanakkale ilinde yer alan Troya  Ören Yeri, 1996 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş ve 1998 yılında da UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır.
Dünya kültür tarihinin en değerli miraslarından biri olan Troya  Ören Yeri’nin sadece kalıntıları ile değil yerel turizmin tüm unsurlara hitap edecek alt yapısı ile dünya çapında bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
Dünya genelinde birçok ülkenin temel eğitim müfredatına giren İlyada ve Odesa Destanı ile Troya  Ören Yeri’nin, tarih, kültür ve eğitimin yanı sıra edebiyat, dans, sinema ve plastik sanatlar gibi alanlarda da tüm dünyada karşılığı olan evrensel bir marka değeri olması hedeflenmektedir.
Söz konusu yarışma neticesinde gerçekleştirilecek olan sergi, seçici kurul tarafından  yarışmanın kapsamına uygun olarak seçilerek sayısı belirlenecek olan afiş tasarımlarından oluşacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR

 • Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans düzeyinde Meslek Yüksekokullarının Grafik Tasarımı Bölümleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri, İletişim Fakülteleri, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri, Mimarlık Fakülteleri, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri, Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakülteleri ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine ve 2017-2018 öğrenim yılı içerisinde mezun olan tüm T.C. vatandaşı sanatçılara açıktır.
 • Önlisans / Lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisans / lisansüstü eğitimine farklı fakültelerde / enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak halihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında diplomalarının fotokopilerini beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmacılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Her sanatçı/tasarımcı herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1) adet eseri ile katılabilir.
 • Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/ veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/ başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 • Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.
 • Afiş yapımı için sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo, ses veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanısıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.
 • Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen eserler sergilenecektir.
 • Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.

 

• Yarışma, çevrimiçi başvuru sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

• Yarışmaya katılım sağlamak için, 01 Mart-23 Nisan 2018 tarihleri arasında yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi (online) başvuru aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir.

• Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra gerekli belgeleri ve afiş tasarımlarını yükleyeceklerdir.

• Yarışmaya katılmak için,  yarışma web sayfası üzerinden çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısı alınarak ıslak imzalı olarak 27 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Altındağ Ankara adresine iadeli taahhütlü posta/ özel kargo yoluyla veya şahsen göndermeleri/teslim etmeleri gerekmektedir.

• Belirtilen adres dışında farklı adreslere teslim edilen başvuru formları reddedilecektir. Posta/kargo ile gönderilecek başvuru formlarında esas olan, belirtilen son teslim tarihine kadar başvuru formunun posta/kargoya verilmiş olmasıdır. Belgenin son başvuru tarihinden önce gönderildiğinin posta/kargo hizmet sağlayıcısı tarafından zarf/dosya üzerinde açık bir şekilde belirtilmiş olması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

• Tüm kargo ve posta masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır.

 

 • Başvuruda orijinal eser kabul edilmemektedir. Seçici Kurulca eserlerin değerlendirilmesi çevrimiçi ortamda yapılacaktır.
 • Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra afiş tasarımlarını yükleyeceklerdir.
 • Katılımcıların başvuru dosyalarında nüfus cüzdanı (kimlik) fotokopisi ile eğitim gördükleri üniversitelerden veya e-devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgesi, 2017-2018 eğitim yılı içerisinde mezun olanların ise diploma /geçici mezuniyet belgesi yer almalıdır.
 • Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen tasarım; çevrimiçi ortamda iki farklı boyutta yüklenecektir. Seçici kurula sunulacak olan Afiş tasarımı jpeg formatında kaydedilecektir. Jpeg formatında, dosya boyutu 2 mb’ın altında olacak şekilde kaydedilmelidir. Tasarımlar öncellikle 2953 x 4134 piksel ölçülerinde (50X70 cm) ve 150 dpi çözünürlüğünde RGB ve jpeg formatında yüklenmelidir.
 • Ayrıca afişlerin, sergi için baskı hazırlığı da düşünülerek dijital orjinali, Adobe Illustrator (.ai) veya FreeHand (.fh) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd ) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile de program uzantısı belli olacak şekilde çalışılmalıdır. (50×70 cm. afiş için net baskı alanı; 48×68 cm. olmalıdır.) Orjinaller CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte pdf dosyası olarak bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek ikinci görsel olarak kaydedilecektir. Sergiye girecek olan eserlerin fotoblok baskıları Bakanlıkça yapılacaktır.
 • Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
 • Afiş tasarımları üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
 • Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra Bakanlık tarafından sistemden silinecektir.

 

• Seçici Kurul, 4 (dört) akademisyen/sanatçı ve 1 (bir) Bakanlık temsilcisinden oluşturulacaktır.

• Yarışmanın Seçici Kurul Üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden (23 Nisan 2018) sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

• Seçici Kurul, 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde afiş tasarımları sayısal ortamda çevrimiçi olarak değerlendirerek ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserleri belirler; sergiyi oluşturur.

• Seçici kurul değerlendirme sırasında afiş tasarımı dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi görmeyecektir.

• Seçici Kurul tasarımların değerlendirilmesi aşamasında; başvuruları temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.

• Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcıdan afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir.

Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek 2018 yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.

Sergide yer alan eserler, sergi katalogu ile belgelenecek olup sergi tarihi ve yeri daha sonra Bakanlığımız resmi internet sitelerinden (www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr, www.kulturportali.gov.tr) duyurulacaktır.

Yarışma kapsamında;

Başarı Ödülü (10 adet) 7.000 TL  + Başarı Belgesi

Mansiyon (10 adet) 3.000 TL + Başarı Belgesi

Sergileme 500 TL+Katılım Belgesi verilecektir.

 

• Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

• Başarı Ödülü ve mansiyon alan sanatçılar Başarı Belgelerini ödül töreni ve sergi açılışında almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.

• Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2018 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

 • Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eser’in kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir. Afiş tasarımında yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da tasarımcıya aittir.
 • Ödül, mansiyon ve sergileme alan tasarımlar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

 

• Yarışma şartnamesine Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden ulaşılabilecektir.

• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

• Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

• Katılımcılar; çevrimiçi yarışma başvuru sistemine üye olmak ve afiş tasarımlarını yüklemekle şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar.

• Başvuru, yarışmacının çevrimiçi başvuru sonrası, sistemde oluşturduğu başvuru formunun ıslak imzalı olarak belirtilen adrese intikal etmesi ile tamamlanmış sayılır.

• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerlidir.                   

Başvur

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
AGESDER Film Kulübü
ESC gönüllülerimiz tarafından düzenlenen film kulübümüz yaz döneminde tekrar başlamıştır.AGESDER binasında yapılacak olan kulübümüze kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Oluşturulacak WhatsApp grubunda...
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübü
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübünde Eylül  ayında Azerbaycanlı gönüllümüz Sevinj ile George Orwell’in 1984 kitabını okuyacağız. Formu lütfen en geç...
Temmuz Ayı Gönüllülerimiz Projelerini Tamamladırlar.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük faaliyeti için Temmuz ayında Portekiz’e gönderdiğimiz dört gönüllümüz projelerini tamamlayarak ülkemize döndüler. Portekiz’de gönüllü...
Çevrimiçi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı (Yaz Dönemi)
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından Çevrimiçi  İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Başvuru yapacakların 17-30 yaş arasında olması ...
ESC Gönüllülerimiz Faaliyetlerine Başladılar
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Niğde’ye gelen Azerbaycan’dan Sevinj ve Rusya’dan Anastasiia derneğimizde gönüllülük faaliyetlerine başladılar. Gönüllülerimizin yapacakları faaliyetlere katılabilmek...
Yaz Dönemi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Yüz yüze Konuşma Kulüplerimiz  için başvuru yapacakların...
Kseniia ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında (ESC) Rusya’dan gelen gönüllümüz Kseniia Projesini tamamladı. 01.11.2023-31.07.2023 tarihleri arasında 9 ay derneğimizde gönüllülük yapan Kseniia...
Derya Avusturya’da ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük yapmak üzere Avusturya’ya giden Derya projesini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. 05.11.2022–21.07.2023 tarihleri arasında Evangelisches Diakoniewerk...
Temmuz Ayı Gönüllülerimizle Varış Öncesi Eğitim Toplantılarını Yaptık
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemiz ile Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz ile varış öncesi toplantıları gruplar halinde...
Avrupa Dayanışma Programı Temmuz Ayı Gönüllerimiz Belli Oldu.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemizden Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz belirlendi. Yapılan 910 başvuru komisyonumuz tarafından...
DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı 19-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Türkiye’den...
Gönüllümüz Danae Projesini Tamamladı
Avrupa Dayanışma Programı kapsamında kapsamında Derneğimizde 2 ay çalışan Belçikalı gönüllümüz Danae Projesini tamamladı. Danae’ye Youthpass Belgesini ve Sertifikasını Yönetim...
AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Yapıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı  kapsamında derneğimiz tarafından doğa yürüyüşü yapıldı. AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Derneğimizin Spor...
AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Başvuru Formu
AGESDER ile Hiking faaliyetleri kapsamında özellikle Niğde ve yakın bölgelerinde doğa yürüyüşleri yapılması planlanmıştır.   Hiking Faaliyetlerimiz AGESDER Spor Koordinatörü Buse KUTLU organizasyonunda...
Bahar Dönemi Konuşma Kulüpleri
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan Rus Gönüllümüz Ksyusha tarafından İngilizce,  Belçika’lı gönüllümüz Danae tarafından Fransızca konuşma kulüpleri ve derneğimiz...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish