İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

KOP Mahalle Kütüphaneleri Mali Destek Programı

KOP Mahalle Kütüphaneleri Mali Destek Programı
  • 13.04.2018
  • 2.161 kez okundu

Programın Adı : KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Programı (KOP Okuyor )

Başvuru Başlangıç Tarihi  : 30/03/2018 Cuma

Başvuru Bitiş Tarihi           : 15/05/2018 Salı Saat:17:30

Program Amacı :

Amaç-1: Başvuran kurum ya da ortakları tarafından tahsis edilen mekânların ve görevlendirilen personelin değerlendirilerek yeni mahalle kütüphanelerinin oluşturulması,

Amaç-2: Mevcut kütüphanelerin yaşam merkezi haline getirilmesi,

Amaç-3: 1. ve 2. amaç kapsamında; çocukların ve gençlerin okuma kültürünün geliştirilmesinin yanında yazma etkinlikleri, söyleşiler, yarışmalar gibi çeşitli sosyal etkinlikler ile mahalle kültürünün yaşatılmasına ve geliştirilmesine yönelik sosyal faaliyetlerin desteklenmesi.

Destek Miktarı : Asgari  :100.000.-TL   Azami : 300.000 TL

Destek Oranı         : Bütçeli Kurumlar İçin %100   /          Özel Bütçeli Kurumlar İçin %85

Süre   : Azami proje süresi 1 yıldır.

Bölge: Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illeri,

Uygun Başvuru Sahipleri  :

*Kaymakamlıklar

*İl Özel İdareleri

*İl ve İlçe Belediyeleri

*İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri

*İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

*İl ve İlçe Müftülükleri

*İl ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlükleri

*Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Uygun Ortaklar :

*Kaymakamlıklar

*İl Özel İdareleri

*İl ve İlçe Belediyeleri

*İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri

*İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

*İl ve İlçe Müftülükleri

*İl ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlükleri ,

*Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Programın Amacı ve Öncelikleri

Programın Amacı

Bu programın amacı, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın, KOP Bölgesi’nde yer alan illerde okuma alışkanlığı ve kültürünün geliştirilerek sürdürülebilirliğini sağlanması için,

 *Atıl durumda bulunan mekanları değerlendirilerek yeni mahalle kütüphanelerin oluşturulması,

 *Mevcut kütüphanelerin yaşam merkezi haline getirilmesi,

 *Kütüphanelerde çocukları ve gençlerin okuma kültürü geliştirilmesinin yanında yazma etkinlikleri, söyleşiler, yarışmalar gibi çeşitli sosyal etkinlikler ile mahalle kültürü yaşatılmasına ve geliştirilmesine   yönelik sosyal faaliyetlerin desteklenmesi,

Programın Öncelikleri

 *Okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili yenilikçi faaliyetler,

 *Çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri ve okuma alışkanlığının kazandırılacağı faaliyetler,

 *Çocuklarının erken yaşlarda kültür ve sanata eğilimlerini sağlayan faaliyetler

 *Okul öncesi dönemindeki çocuklara yönelik sosyal etkinlikler,

 *Kütüphane farkındalığını geliştirecek kütüphane içi etkinlikler,

 *Mahalle kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesine yönelik çeşitli sosyal etkinlikler,

 *Okul öncesi dönemindeki çocuklara yönelik kütüphaneler,

 *Kütüphane ihtiyacı olan dezavantajlı bölgelerden gelen talepler,

programın öncelikleri olarak belirlenmiştir.

Programın Zorunlulukları

 *Başvuran kurum ya da ortakları tarafından mekan tahsis edilmesi,

 *Başvuran kurum ya da ortakları tarafından kütüphanede personel görevlendirilmesi,

 *Kütüphanelerin başvuru sahibi kurum tarafından işletilmesi,

programın zorunlulukları olarak belirlenmiştir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir

2018 yılı Program Künyesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar başvurabilir.

Destek almaya hak kazanabilmek için başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 *Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması zorunludur. Bu durum destekleyici belgeler ile sunulacaktır.

 *Faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar İdare’nin görev alanına giren illerde olması zorunludur.

 *Gerçek kişiler ve kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar proje başvuru sahibi veya ortağı olarak yer alamaz.

 *Bir kurum en fazla iki proje ile başvurabilir ve bir kuruma ait birden fazla proje desteklenemez.

 *Bir kurumun ortak olacağı proje sayısında ve bir projedeki ortak sayısında sınırlama bulunmamaktadır.

 

Ortakların Uygunluğu

Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortaklar ile birlikte başvurabilirler. İl ve bölge içinden veya dışından ayni, nakdi ve/veya teknik destek vermek amacıyla proje ortakları proje uygulamasına katılabilirler.

Ortakların Program Künyesinde belirtilen kurumlar arasında yer alması zorunludur.

Ortak olacak kuruluşlar başvuru sahibi tarafından başvuru formunda belirtilmelidir. Projede ortak var ise; bu kuruluşların projeye hangi teknik ve mâli katkıyı sağlayacakları açıkça izah edilmelidir.

Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi ve proje ortağı olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.

Ortaklar, İdare’nin faaliyet gösterdiği illerin dışındaki illerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan da olabilir.

İdare tarafından gerekli görülmesi durumunda bazı başvurularda ortaklık şart koşulabilir.

Ortak olacak kuruluşlar ‘Ortaklık Beyanı’nı doldurmalıdır. Başvuru Formunda yeralan ‘Ortaklık Beyanı’, başvuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş amirleri tarafından imzalanmalıdır.

BAŞVURU REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU VE DİĞER BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

 

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
AGESDER Film Kulübü
ESC gönüllülerimiz tarafından düzenlenen film kulübümüz yaz döneminde tekrar başlamıştır.AGESDER binasında yapılacak olan kulübümüze kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Oluşturulacak WhatsApp grubunda...
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübü
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübünde Eylül  ayında Azerbaycanlı gönüllümüz Sevinj ile George Orwell’in 1984 kitabını okuyacağız. Formu lütfen en geç...
Temmuz Ayı Gönüllülerimiz Projelerini Tamamladırlar.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük faaliyeti için Temmuz ayında Portekiz’e gönderdiğimiz dört gönüllümüz projelerini tamamlayarak ülkemize döndüler. Portekiz’de gönüllü...
Çevrimiçi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı (Yaz Dönemi)
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından Çevrimiçi  İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Başvuru yapacakların 17-30 yaş arasında olması ...
ESC Gönüllülerimiz Faaliyetlerine Başladılar
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Niğde’ye gelen Azerbaycan’dan Sevinj ve Rusya’dan Anastasiia derneğimizde gönüllülük faaliyetlerine başladılar. Gönüllülerimizin yapacakları faaliyetlere katılabilmek...
Yaz Dönemi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Yüz yüze Konuşma Kulüplerimiz  için başvuru yapacakların...
Kseniia ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında (ESC) Rusya’dan gelen gönüllümüz Kseniia Projesini tamamladı. 01.11.2023-31.07.2023 tarihleri arasında 9 ay derneğimizde gönüllülük yapan Kseniia...
Derya Avusturya’da ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük yapmak üzere Avusturya’ya giden Derya projesini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. 05.11.2022–21.07.2023 tarihleri arasında Evangelisches Diakoniewerk...
Temmuz Ayı Gönüllülerimizle Varış Öncesi Eğitim Toplantılarını Yaptık
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemiz ile Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz ile varış öncesi toplantıları gruplar halinde...
Avrupa Dayanışma Programı Temmuz Ayı Gönüllerimiz Belli Oldu.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemizden Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz belirlendi. Yapılan 910 başvuru komisyonumuz tarafından...
DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı 19-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Türkiye’den...
Gönüllümüz Danae Projesini Tamamladı
Avrupa Dayanışma Programı kapsamında kapsamında Derneğimizde 2 ay çalışan Belçikalı gönüllümüz Danae Projesini tamamladı. Danae’ye Youthpass Belgesini ve Sertifikasını Yönetim...
AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Yapıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı  kapsamında derneğimiz tarafından doğa yürüyüşü yapıldı. AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Derneğimizin Spor...
AGESDER  ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Başvuru Formu
AGESDER ile Hiking faaliyetleri kapsamında özellikle Niğde ve yakın bölgelerinde doğa yürüyüşleri yapılması planlanmıştır.   Hiking Faaliyetlerimiz AGESDER Spor Koordinatörü Buse KUTLU organizasyonunda...
Bahar Dönemi Konuşma Kulüpleri
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan Rus Gönüllümüz Ksyusha tarafından İngilizce,  Belçika’lı gönüllümüz Danae tarafından Fransızca konuşma kulüpleri ve derneğimiz...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish