İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri Mali Destek Programı

KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri Mali Destek Programı
  • 13.04.2018
  • 2.366 kez okundu

Program Adı : Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) Mali Destek

Bölge: Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerini,

Başvuru Başlangıç Tarihi : 30/03/2018 Cuma

Başvuru Bitiş Tarihi : 15/05/2018 Salı Saat:17:30

Program Amacı : KOP Bölgesi’nde, faaliyet gösteren kamu kurum/ kuruluşları, kaymakamlıklar, il özel idareleri ve belediyeler aracılığıyla; bölgede yaşayan dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkıda bulunmak için atölyelerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Asgari Destek Miktarı : 150.000.- TL

Azami Destek Miktarı : 500.000.-TL

Destek Oranı :

Genel Bütçeli Kurumlar İçin %100

Özel Bütçeli Kurumlar İçin %85

Süre         : Azami proje süresi 1 yıldır.

Uygun Başvuru Sahipleri :

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

İl ve İlçe Belediyeleri,

İl Özel İdareleri,

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Uygun Ortaklar :

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

İl ve İlçe Belediyeleri,

İl Özel İdareleri,

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İşbirliği Kuruluşları :

Bölge içinden ve dışından;

Kamu Kurumları,

Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları

KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri

Bölgemizde farklı sosyal dokunuşlara ihtiyaç duyulan alanlar mevcuttur. Bazı bölgelerde bir proje ile dezavantajlı grupların hayat standardını artırarak belirli bir düzen içerisinde konumlanmasını sağlamak ve toplumsal bütünlüğe katkı vermek mümkünken diğer bir bölgede daha kapsamlı ve kolektif çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Bu durum KOPSOGEP’in uygulama yöntemlerinin de çeşitlendirilmesi sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri için çağrı programı başlatılması uygun görülmüştür.

Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerine bağlı bulunan ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurum/ kuruluşları, kaymakamlıklar, il özel idareleri, il ve ilçe belediyeleri aracılığıyla; Bölge’de yaşayan dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak ve toplumsal bütünlüğün artırılmasına katkı sunmak için KOP Sosyal Gelişim Atölyelerinin oluşturulması planlanmaktadır.

Programın Amacı

KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri kapsamında yerelde belirli bir mekânda yürütülecek birçok faaliyetle birden fazla dezavantajlı grubun buluşması ve sosyal anlamda bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanmaktadır.

 

Programın Öncelik ve Zorunlulukları

KOPSOGEP kapsamında yürütülecek olan KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerinde kurulacaktır. Atölyelerin il ya da ilçede bulunan dezavantajlı en az iki grubu kapsaması gerekmektedir. Atölyelerde programın bileşenleri olan sosyal içerme, mesleki gelişim, kültür, sanat ve spor alanlarından en az bir tanesi tema olarak belirlenmelidir. Belirlenen bu tema ekseninde atölyenin hedef grubuna yönelik bir ya da birçok faaliyet, aktivite ve eğitim yürütülebilecektir.

Atölyenin hedef kitlede yer alan her gruba yönelik farklı faaliyetler geliştirmesi gerekmektedir. Örneğin kadın ve çocukları hedef kitle olarak belirleyen bir KOP Sosyal Gelişim Atölyesi’nde mesleki gelişim bileşeni tema olarak belirlendiyse kadınlara aşçılık eğitimi verilirken çocuklara meslek tanıtımı ve seçimi ile ilgili bir eğitim verilebilir.

Atölyelerde belirlenen tema dışında yürütülen faaliyet, aktivite ya da eğitimlerin aynı ya da bir diğer bileşenle zenginleştirilmesi gerekmektedir. Tamamlayıcı faaliyetin tema faaliyetlerle uyum içinde olması beklenmektedir. Her hedef kitleye yönelik farklı bir bileşenden tamamlayıcı faaliyet seçilebilir. Örneğin kadınların ve gençlerin hedef kitle, mesleki gelişimin ise tema olarak belirlendiği bir atölyede kadınlara dikiş, gençlere girişimcilik eğitimi verilirken tamamlayıcı faaliyet olarak kadınlara aile içi iletişim gençlere ise başarılı girişimcilerle söyleşi düzenlenebilir.

KOP Sosyal Gelişim Atölyelerinin ilçede kapsayıcı bir konumda bulunması ve hedef kitlesi dışında yer alan yerel halka yönelik de bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri ile seçilen bir bileşen doğrultusunda etkinlikler düzenlemesi beklenmektedir. Bu yöntemler ile atölyenin dinamik ve fayda sağlayıcı konumda tutulması beklenmektedir.

Başvuran kurumun Atölye’nin oluşturulacağı mekânı sunması ve işletmesi zorunludur.

a) Sosyal İçerme Bileşeni

– Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerini, değişen sosyal yapıya uyum sağlaması,

– Kadın, genç ve engellilere yönelik fırsat eşitliğinin önündeki engellerin kaldırılması,

– Çocukların ve gençlerin suça yönelmelerine engel olunması, suça sürüklenmiş olanların ise tekrardan topluma kazandırılması,

– Çocuklara ve gençlere özel alanlar oluşturularak onların sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması,

– Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine ve toplum ile bütünleşmelerine katkı sağlanması,

– Engelli bireylere ve ailelerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Engelli bireylerin sosyal hayata katılımının sağlanması ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi,

– Yaşlı bireylere yönelik çeşitli etkinliklerin ve faaliyetlerin düzenlenmesi,

– Yaşlı bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi,

– Aile bireylerine ev ekonomisine, planlamaya yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi,

– Kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesine, aile içi iletişimin güçlendirilmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Aile yapısının güçlendirilmesi ve aile bütünlüğüne zarar veren davranışların önlenmesi bileşenin hedefleridir.

b) Mesleki Gelişim Bileşeni

– Bölge’deki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi,

– Hiçbir mesleği olmayan kadınların, gençlerin, mevcut/eski hükümlülerin istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla kurslar düzenlenmesi ve İŞKUR iş birliği ile bireylere iş sahası yaratılması,

– Engelli bireylere mesleki bilgi ve beceri kazandırılması,

– Kendi işini kurabileceklere girişimcilik hakkında yönlendirme ve bilinçlendirme yapılması bileşenin hedefleridir.

c) Kültür, Sanat ve Spor Bileşeni

– Dezavantajlı grupların kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılarak sosyal yönden gelişmelerine katkı sağlanması,

– Çocukların, gençlerin, yaşlı bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşabileceği mekânların oluşturulması ve bu mekânlarda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi,

– Çocukları ve gençleri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirerek onların zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, sosyal imkânlara erişimlerinin ve sosyal gelişimlerinin sağlanması,

– Dezavantajlı olarak tanımlanan grupların toplumun tüm kesimleriyle bütünleşmesine katkı sağlayacak kültürel, sanatsal, sportif faaliyet ve organizasyonların oluşturulması bu bileşenin hedefleridir.

Hedef Kitle

Dezavantajlı grupta yer alan kadınlar, çocuklar, gençler ve engelliler bu programdaki hedef kitlemizdir. Destek verilecek projelerin seçiminde; ‘çifte dezavantajlı’ gruplar (Genç Kadın, Engelli Kadın, Engelli Genç veya Engelli Genç Kadın) öncelikli hedef kitlemizdir.

BAŞVURU REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU VE DİĞER BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
AGESDER Film Kulübü
ESC gönüllülerimiz tarafından düzenlenen film kulübümüz yaz döneminde tekrar başlamıştır.AGESDER binasında yapılacak olan kulübümüze kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Oluşturulacak WhatsApp grubunda...
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübü
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübünde Eylül  ayında Azerbaycanlı gönüllümüz Sevinj ile George Orwell’in 1984 kitabını okuyacağız. Formu lütfen en geç...
Temmuz Ayı Gönüllülerimiz Projelerini Tamamladırlar.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük faaliyeti için Temmuz ayında Portekiz’e gönderdiğimiz dört gönüllümüz projelerini tamamlayarak ülkemize döndüler. Portekiz’de gönüllü...
Çevrimiçi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı (Yaz Dönemi)
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından Çevrimiçi  İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Başvuru yapacakların 17-30 yaş arasında olması ...
ESC Gönüllülerimiz Faaliyetlerine Başladılar
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Niğde’ye gelen Azerbaycan’dan Sevinj ve Rusya’dan Anastasiia derneğimizde gönüllülük faaliyetlerine başladılar. Gönüllülerimizin yapacakları faaliyetlere katılabilmek...
Yaz Dönemi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Yüz yüze Konuşma Kulüplerimiz  için başvuru yapacakların...
Kseniia ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında (ESC) Rusya’dan gelen gönüllümüz Kseniia Projesini tamamladı. 01.11.2023-31.07.2023 tarihleri arasında 9 ay derneğimizde gönüllülük yapan Kseniia...
Derya Avusturya’da ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük yapmak üzere Avusturya’ya giden Derya projesini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. 05.11.2022–21.07.2023 tarihleri arasında Evangelisches Diakoniewerk...
Temmuz Ayı Gönüllülerimizle Varış Öncesi Eğitim Toplantılarını Yaptık
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemiz ile Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz ile varış öncesi toplantıları gruplar halinde...
Avrupa Dayanışma Programı Temmuz Ayı Gönüllerimiz Belli Oldu.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemizden Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz belirlendi. Yapılan 910 başvuru komisyonumuz tarafından...
DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı 19-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Türkiye’den...
Gönüllümüz Danae Projesini Tamamladı
Avrupa Dayanışma Programı kapsamında kapsamında Derneğimizde 2 ay çalışan Belçikalı gönüllümüz Danae Projesini tamamladı. Danae’ye Youthpass Belgesini ve Sertifikasını Yönetim...
AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Yapıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı  kapsamında derneğimiz tarafından doğa yürüyüşü yapıldı. AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Derneğimizin Spor...
AGESDER  ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Başvuru Formu
AGESDER ile Hiking faaliyetleri kapsamında özellikle Niğde ve yakın bölgelerinde doğa yürüyüşleri yapılması planlanmıştır.   Hiking Faaliyetlerimiz AGESDER Spor Koordinatörü Buse KUTLU organizasyonunda...
Bahar Dönemi Konuşma Kulüpleri
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan Rus Gönüllümüz Ksyusha tarafından İngilizce,  Belçika’lı gönüllümüz Danae tarafından Fransızca konuşma kulüpleri ve derneğimiz...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish