İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

İç Anadolu-Yozgat (II.Bölge) Çalıştayı Yapıldı.

İç Anadolu-Yozgat (II.Bölge) Çalıştayı Yapıldı.
  • 23.11.2021
  • 786 kez okundu

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin ikinci bölge çalıştayı 19-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Yozgat İlinde yaptık.

Çalıştaya Yozgat, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Eskişehir, Çorum illerinden 31 genç katılım sağladı. Çalıştayda gençler Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 amacından ikisi olan Nitelikli Eğitim ve İklim Eylemi üzerine görüş ve beklentilerini ifade ettiler.

“Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizde beş bölge çalıştayı yapılması planlanmıştır. İlk çalıştay 6-8 Ağustos tarihleri arasında Niğde, Nevşehir, Kayseri, Konya, Aksaray, Karaman, Mersin ve Adana illerinden gelen 30 gencin katılımı ile Niğde’de yapılmıştır.

Proje kapsamında bundan sonra Gümüşhane, Muş ve Bursa illerinde bölgesel çalıştaylar yapılacaktır. Çalıştaylar bittikten sonra Niğde ilinde bir çok ilimizden gelecek 60 gencin katılımı ile Zirve toplantısı yapılacaktır.

BÖLGE ÇALIŞTAYLARI VE KATILIMCI KABUL EDİLECEK İLLER

I- NİĞDE – İÇ ANADOLU 1.BÖLGE ÇALIŞTAYI (Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Karaman, Mersin, Adana illeri)

II- YOZGAT- İÇ ANADOLU 2.BÖLGE ÇALIŞTAYI (Yozgat, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı illeri)

III- MUŞ- DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÇALIŞTAYI (Muş, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Şırnak, Tunceli, Van)

IV- GÜMÜŞHANE – KARADENİZ BÖLGESİ ÇALIŞTAYI (Gümüşhane, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak)

V- BURSA- MARMARA BÖLGESİ ÇALIŞTAYI (Bursa, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Balıkesir)

ZİRVE TOPLANTISI –NİĞDE- Zirve toplantısına her bölge çalıştaydan on genç davet edilecektir. Ayrıca ile sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 10 uzmanın katılması planlanmıştır.

ÇALIŞTAYLARDA ELE ALINACAK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

NİĞDE :
1) Yoksulluğa Son
10) Eşitsizliklerin Azaltılması

MUŞ:
3) Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam
12) Sorumlu Tüketim ve Üretim

YOZGAT:
4) Nitelikli Eğitim
13) İklim Eylemi

GÜMÜŞHANE:
7) Erişilebilir ve Temiz Enerji
11) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

BURSA :
8) İnsana Yakışır İş ve Ekonomi
16) Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar

PROJE ORTAKLARI :
1-Gümüşhane Valiliği -Gümüşhane
2-E Gençlik Derneği -Bursa
3-Genc Birikim Dernegi (GencBirDer)- Muş
4-Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) – Yozgat

“GELECEĞİ SAHİPLENMEK-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PROJESİ”

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olan “sürdürülebilir kalkınma”, 20. yüzyıl sonlarına doğru dünya gündemine girmiş ve 1990’lı yıllarda imzalanan uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama planı haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak paydayı “sürdürülebilirlik” olarak belirlemektedir. Geleceği de sahiplenen bu ortak hedef, herkesin temel ihtiyaçları ile daha iyi bir hayata ilişkin beklentilerinin karşılanmasına imkân vermeye yöneliktir. Çevre ile sosyoekonomik gelişme arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmamış bir kalkınma stratejisinin uygulanması, şu anki ihtiyaçları karşılayabilir ancak insanların gelecekteki temel ihtiyaçlarının karşılanmasını tehlikeye sokabilir. Çünkü büyümenin hangi sınırdan sonra çevresel felaketlere yol açacağı kesin değildir ve çevresel bozulma çoğu zaman geri döndürülemez niteliktedir. Bu nedenle, ekonomik ve sosyal yapı ile çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendirilerek bugünkü ve gelecekteki nesillerin kalkınmanın getirdiği fırsatlardan hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasının sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın temel felsefesini oluşturmaktadır. Geçmiş deneyimler bu yaklaşımın önemini daha iyi vurgulamaktadır.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA),2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur. Amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır. Türkiye 1992 yılında Rio’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’ndan sonra 1996’da SK kavramına somut olarak 7.Kalkınma Planında yer vermiş ve konuyu kamusal düzeyde gündemine almış sonraki yıllarda bu kavramı Kalkınma Planlarına ve birçok politika belgesine yansıtmıştır. Kalkınma Planlarıyla birlikte sürdürülebilirlik kavramına yer veren ve odağına alan sektörel ve tematik ulusal politika ve strateji belgeleri de Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma gündeminin önemli parçalarıdır. Hem Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Planında hem de 11.Kalkınma Planında “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının önceliklerimiz doğrultusunda politikalara yansıtılması, amaçlara ilişkin etkili bir takip ve gözden geçirme mekanizması oluşturulması “temel amaç olarak belirtilmiş, politika ve tedbirler açıklanmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 Amacı ve 169 Hedefi bulunmaktadır. SK Amaçları aşağıda verilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI
1. Yoksulluğa Son: Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek
2. Açlığa Son: Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarım
3. Sağlık ve Kaliteli Yaşam: Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak
4. Nitelikli Eğitim: Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam fırsatlarını teşvik etmek
5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarının Güçlenmesi
6. Temiz Su ve Sanitasyon: Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak
7. Erişilebilir ve Temiz Enerji: Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak
8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek
9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek
10. Eşitsizliklerin Azaltılması: Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak
11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak
12. Sorumlu Üretim ve Tüketim: Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak
13. İklim Eylemi: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek
14. Sudaki Yaşam: Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak kullanmak
15. Karasal Yaşam: Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek
16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak
17. Amaçlar için Ortaklıklar: Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için canlandırmak

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ve Göstergeleri hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2021/02/SKA-ve-Gostergeleri-Kapak-Birlestirilmis.pdf

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
AGESDER ile KEŞFET Başvuru Formu
AGESDER il Keşfet kapsamında Hiking faaliyeti Adana sınırları içerisindeki Varda Köprüsüne yapılacaktır. Niğde-Hacıkırı-Niğde arasındaki seyahat demiryolu ile yapılacaktır. Sefer Bilgileri...
Bahar Dönemi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan yabancı gönüllülerimiz tarafından yürütülecek  bahar dönemini konuşma kulüplerine başvurular başlamıştır. Konuşma kulüplerimiz Nisan ayında...
Kısa Dönem Gönüllülük Proje Duyurularımız
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Portekiz ve İspanya’daki kısa dönem gönüllülük duyurularımıza aşağıdaki sayfamızdan ulaşabilirsiniz. KISA DÖNEM GÖNÜLLÜLÜK DUYURULARI İÇİN...
Kış Dönemi Konuşma Kulüpleri Başvuru Formu
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan yabancı gönüllülerimiz tarafından yürütülecek  kış dönemini konuşma kulüplerine başvurular başlamıştır. Konuşma Kulüplerimiz  için başvuru yapacakların...
Konuşma Kulüpleri Başvuru Formu
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan yabancı gönüllülerimiz tarafından yürütülecek  konuşma kulüpleri açılacaktır. Konuşma Kulüplerimiz  için başvuru yapacakların 16-30 yaş arasında...
AGESDER Film Kulübü
ESC gönüllülerimiz tarafından düzenlenen film kulübümüz yaz döneminde tekrar başlamıştır.AGESDER binasında yapılacak olan kulübümüze kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Oluşturulacak WhatsApp grubunda...
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübü
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübünde Eylül  ayında Azerbaycanlı gönüllümüz Sevinj ile George Orwell’in 1984 kitabını okuyacağız. Formu lütfen en geç...
Temmuz Ayı Gönüllülerimiz Projelerini Tamamladırlar.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük faaliyeti için Temmuz ayında Portekiz’e gönderdiğimiz dört gönüllümüz projelerini tamamlayarak ülkemize döndüler. Portekiz’de gönüllü...
Çevrimiçi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı (Yaz Dönemi)
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından Çevrimiçi  İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Başvuru yapacakların 17-30 yaş arasında olması ...
ESC Gönüllülerimiz Faaliyetlerine Başladılar
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Niğde’ye gelen Azerbaycan’dan Sevinj ve Rusya’dan Anastasiia derneğimizde gönüllülük faaliyetlerine başladılar. Gönüllülerimizin yapacakları faaliyetlere katılabilmek...
Yaz Dönemi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Yüz yüze Konuşma Kulüplerimiz  için başvuru yapacakların...
Kseniia ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında (ESC) Rusya’dan gelen gönüllümüz Kseniia Projesini tamamladı. 01.11.2023-31.07.2023 tarihleri arasında 9 ay derneğimizde gönüllülük yapan Kseniia...
Derya Avusturya’da ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük yapmak üzere Avusturya’ya giden Derya projesini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. 05.11.2022–21.07.2023 tarihleri arasında Evangelisches Diakoniewerk...
Temmuz Ayı Gönüllülerimizle Varış Öncesi Eğitim Toplantılarını Yaptık
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemiz ile Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz ile varış öncesi toplantıları gruplar halinde...
Avrupa Dayanışma Programı Temmuz Ayı Gönüllerimiz Belli Oldu.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemizden Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz belirlendi. Yapılan 910 başvuru komisyonumuz tarafından...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish