İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

Derneğimize Üyelik

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri  

Derneğe üyelik şartları ve tipleri şöyledir.

Üyelik Şartları;

1. Medeni haklara sahip olmak,

2. 18 yaşını doldurmuş olmak,

3. Derneğin amaçlarını benimsemiş olmak,

4. En az iki dernek üyesi tarafından önerilmiş olmak,

5. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak. Onursal üyelik için bu şart aranmaz.

 Üyelik Tipleri:

Derneği iki tip üyelik vardır.

1) Bireysel Üyelik : Madde 3.1 de belirtilen şartları taşıyan her gerçek kişi derneğe üye olabilir.

2) Kurumsal Üyelik: Derneğin amaçlarını benimsemiş ve yetkili organlarında üyelik hakkında karar almış tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.

Üyelik İşlemleri:

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerden aidat alınmaz.

Dernek üyeleri Genel Kurul’da seçme ve seçilme haklarına sahiptirler.

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Dernek amacına aykırı hareketleri tespit edilen, Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunan, dernek faaliyetlerini işletilmesini engelleyen üyeler ile halkın değer yargılarına ve Türk Ceza Kanununa göre yüz kızartıcı ve utanç verici fiiller içinde bulunmak,

7- Vefat eden üyeler için, ilk Yönetim Kurulunda üyelikten düşürme kararı verilir ve üye kayıt defterinden silinir. Vefat eden üyelerin Derneğe olan borçları da silinir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.   Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılanlar ilk Genel Kurulda karara itiraz edebilirler. İlk Genel Kurulda itiraz etmeyenler itiraz haklarını kaybederler. Genel Kurul’un aldığı karar kesindir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish