İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

Japonya Büyükelçiliği Hibe Programı Proje Başvuruları Başladı

Japonya Büyükelçiliği Hibe Programı Proje Başvuruları Başladı
 • 15.01.2018
 • 2.289 kez okundu

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı 2018 Yılı Proje Başvuru Dönemi Başladı

PROGRAM HAKKINDA
“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülke ve bölgede yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye’de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye’de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.

PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU
2018 yılında değerlendirmesi yapılarak 2019 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.
Not: 2018 yılında uygulanacak projelerin seçimleri 2017 yılı içinde tamamlanmıştır.

Proje Dönemi:
Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2019-Mart 2020 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Nisan 2019 olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir.)
Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:
Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.

Kimler Başvurabilir:
Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler.

İlköğretim okulları başvuru sahibi olamazlar ancak projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya yerel yönetimler ilköğretim okulları adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları başvuru sahibi olarak, ilköğretim okulu ise proje ortağı olarak projede yer alabilir.

Projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) proje ortağı veya ortakları ile işbirliği yapmaları halinde muhtarlıklar da başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilirler.

Başvuru sahiplerinin mutlaka proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan (proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olmayan) kurum/kuruluşlar adına proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olan başka kurumlar başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahipleri, Türkiye’de yerel seviyedeki kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.

Proje kapsamında hibe yardımı ile edinilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa ait olması, yalnızca proje sahibi kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu vardır; bunlar üçüncü bir şahıs ya da kuruma devredilemez, kullandırılamaz.

Kimler Başvuramaz:
Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (ilköğretim okulu bünyesinde veya bağımsız) başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, bu kurum/kuruluşlar proje ortağı olarak projeye destek verebilirler.

Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar.

Projeden Faydalanacak Kesim:
Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.

Hibe Miktarı:
Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni’dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 90.000 USD’dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 90.000 USD (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır.

Kabul Edilen Proje Konuları:
Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

 • Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması
 • Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler
 • Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler
 • Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları

Kabul Edilmeyen Proje Konuları:

 • Kültür, sanat, spor, turizm
 • Çevre düzenlemesi, bahçe çalışmaları
 • Üniversite eğitimi projeleri
 • Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler
 • Araştırmalar
 • Yasal danışmanlık
 • Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular
 • Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler
 • Kâr amacı taşıyan projeler
 • Anasınıfı, anaokulu projeleri
 • Temiz su temini

Proje Kapsamında Desteklenen Bütçe Kalemleri:
Bina yapımı, bina onarımı, ekipman ve/veya malzeme temini
Projenin içeriğine bağlı olarak güvenlik önlemleri giderleri karşılanacaktır. Ayrıca projede yer alacak görevlilerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir ihtiyaç söz konusu olması halinde, gerekli olacak giderler sağlanabileceğinden başvuru formunda belirtilmelidir.

Program Kapsamında Desteklenmeyen Bütçe Kalemleri:
Önerilen proje belirtilen kriterlere uygun olsa dahi, program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılması gerekiyorsa bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.

 • Burslar
 • Seyahat ve konferans harcamaları
 • İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma v.b)
 • Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları
 • Ulaşım ve konaklama giderleri

Başvuru Sayısı:
Proje başvuru sayısında sınırlama yoktur. Başvuru sahipleri aynı veya farklı konularda birden fazla proje başvurusu yapabilirler.

Başvuru Tarihi:
Başvuru için gerekli belgelerin en geç 16 Mart 2018 saat 17.30’a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Önemli Not: Önceki yıllarda başvuru süresi 31 Mart tarihine kadar devam etmekteydi. Ancak bu yıl değişiklik yapılarak son başvuru tarihi 16 Mart 2018 olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihinden sonra Japonya Büyükelçiliği’ne ulaşan projeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Japonya Büyükelçiliği
Ekonomi Bölümü, Yerel Projelere Hibe Programı
Reşit Galip Caddesi, No: 81 06692 Gaziosmanpaşa, Çankaya – Ankara

Tel:0.312.446 05 00 (Dâhili:14)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru Formu (Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız) 
 2. Başvuru sahibi kuruluşa ait görsel materyaller (broşür, kitapçık, tanıtım CD’si vb.)
 3. Proje yetkilisi adına başvuru sahibi kuruluş tarafından düzenlenmiş yetki belgesi (Örnek yetki belgesi için lütfen tıklayınız) 
 4. Projenin gerçekleştirileceği yerin detaylı fotoğrafları ve mümkünse video kaydı (lütfen CD’ye kaydederek gönderiniz)
 5. Projenin gerçekleştirileceği bina veya arsanın tapu fotokopisi veya en az 10 yıl süreli tahsis, taahhüt belgesi (başvuru yapılabilmesi için projenin gerçekleştirileceği bina veya arsanın proje için kullanımı ile ilgili hiçbir sorun bulunmamalıdır. Kamulaştırma, tahsis veya devir gibi işlemlerin başvurudan önce mutlaka tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.) *Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı ile uygulanan proje kapsamında inşa edilen veya onarılan binaların ise 40 yıl süreyle ilgili projeye tahsis edilmesi zorunludur.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

 • Başvuru formu ve diğer belgeler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Başvuru formu web sitemizdeki mevcut format (Excel) üzerinden bilgisayarda doldurulmalıdır.
 • Cevap bölümleri gerektiğinde uzatılabilir veya kısaltılabilir. Ancak, formdaki sorular üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.
 • Başvuru formundaki soruların cevaplandırılmasında harf/karakter sayısı sınırlaması yoktur. Ancak başvuru formunun tamamı en fazla 10 sayfa (A4 sayfası)olmalıdır.
 • Başvuru formu A4 boyutundaki kâğıda basılı olarak gönderilmelidir.
 • Başvuru için gerekli belgeler tek kopya halinde gönderilmelidir.
 • Başvuru formu doldurulurken kullanılacak yazı karakterlerinde herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, kullanılacak yazı karakterlerinin boyutu en az 10 en fazla 12 olmalıdır.
 • Başvuru formunda projenin amacı, konusu ve beklenen etkisi özet olarak açıklanmalıdır.
 • Proje yetkilisine ve başvuru sahibi kuruma ait e-mail adresleri ile telefon numaraları başvuru formuna mutlaka yazılmalıdır.
 • Başvuru formu ve diğer belgeler başvuru sahibi kurumun en üst düzey yetkilisi ve proje yetkilisi tarafından imzalanmalı ve belgelere başvuru sahibi kurumun kaşesi basılmalıdır.
 • Proje başvurusu için sadece yukarıda yazılı belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen bu belgeler dışında başka belge göndermeyiniz.

Not: Ön Değerlendirme aşamasını geçen projelerden detaylı değerlendirme aşamasında ayrıntılı bilgi ve belgeler talep edilecektir. Ön Değerlendirmeyi geçmeleri halinde detaylı değerlendirme için gerekli belgeleri temin edemeyecek kurumların başvuruda bulunmaması önemle rica olunur. Detaylı değerlendirme için gerekli belgelerin listesini aşağıdaki “detaylı değerlendirme” bölümünde bulabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME VE ONAY
1- Ön Değerlendirme
Başvuru için gönderilen belgeler Büyükelçilik tarafından incelenerek projenin uygunluğu konusunda karar verilir. Uygun bulunan projeler sürecin ikinci aşaması olan “Detaylı Değerlendirme” aşamasına geçer. Proje programa tamamen uygun olsa dahi, programın söz konusu mali yıla ait önceliklerinden dolayı bu aşamayı geçemeyebilir.

Sonuç Bildirimi: Ön değerlendirmeyi geçerek detaylı değerlendirmeye hak kazanan projeler 2018 yılı Haziran ayı itibariyle web sitemizden duyurulacaktır.

2- Detaylı Değerlendirme
Ön değerlendirme aşamasında uygun bulunan projeler detaylı değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanır. Bu aşamanın amacı, proje ve başvuru sahibi hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapmaktır. Bu çalışma sosyal, teknik, ekonomik, kurumsal, çevresel ve gerekli diğer değerlendirme unsurlarını kapsar.
Büyükelçilik, başvuru sahibi kurum ve proje yetkilisinden çalışmalarını tamamlayabilmeleri için detaylı bilgi ve belgeler isteyecektir. Destekleyici belgeler aşağıdaki gibi olmakla beraber Büyükelçilik gerektiğinde aşağıdakilerden farklı belgeler de talep edebilir.

 1. Başvuru sahibine ait resmi belgeler (bağlı olduğu oda, birlik v.b resmi kurum/kuruluşlardan alınmış resmi kayıt belgesi)
 2. Başvuru sahibinin 2016 ve 2017 yılına ait bilançosu ve gelir gider tablosu
 3. Proje yetkilisine ait özgeçmiş
 4. Başvuru sahibinin önceki referans ve proje deneyimleri
 5. Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli izinler (İlgili resmi kurum/kuruluşlardan)
 6. Projenin bitmiş halini gösteren detaylı çizim
 7. Detaylı proje bütçesi (Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya proje ortağı tarafından ödenecektir. Bu nedenle proje bütçesi KDV hariç olmalı ve USD olarak hazırlanmalıdır)
 8. Bütçedeki her kalemin satın alım gerekçesini gösteren belge
 9. Teknik şartname (Proje kapsamında satın alınacak her bir malzemenin fotoğrafları ile birlikte adını ve ne işe yaradığını açıklayan belge)
 10. Satın alınacak tüm ekipmanlar veya malzemeler için fiyat teklifleri (3 farklı tedarikçiden alınmış olmalıdır. Ancak bölgede sınırlı sayıda tedarikçi olması halinde sadece mevcut tedarikçilerden teklif alınabilir. Tekliflerin 2019 yılı Nisan ayına kadar geçerli olması gerekmektedir)
 11. Proje ortaklarının (varsa) katkı konuları ve katkı paylarını gösteren detaylı döküm
 12. Projeden faydalanacak hedef topluluk ile ilgili istatistiksel bilgiler
 13. Projenin hedeflenen etkilerini sayısal verilerle gösteren değerlendirme raporu (mevcut durum ile projenin gerçekleşmesinden sonra beklen durum arasında karşılaştırmalı olarak)
 14. Projenin uygulama aşamalarını tarihleri ile belirten eylem planı (Projenin hangi tarihte hangi aşamasının gerçekleşeceği belirtilmelidir. Eylem planı en erken Nisan 2019’de başlamalı ve en geç Mart 2020’da sona ermelidir.)
 15. Sürdürülebilirlik Taahhüt Belgesi (Projenin işletim, personel ve bakım giderlerinin nasıl karşılanacağını gösteren belgedir. Giderleri karşılama konusunda bir başka ortak, kuruluş veya resmi kurumdan destek alınacaksa söz konusu ortağın ödeme taahhüdünü gösteren belge sunulmalı ve projenin sürekliliğinin nasıl sağlanacağı detaylı olarak belirtilmelidir)

Önemli Not:
Büyükelçilik ülkenin kalkınma gereksinimlerine göre öncelikli proje konularını ve bölgelerini belirleyebilir.

İletişim:
Web sitemizde program ile ilgili tüm bilgiler mevcuttur. Büyükelçilik ile irtibat kurmadan önce yukarıdaki tüm bilgilerin dikkatlice okunması önemle rica olunur.

Web sitemizde yazılı tüm bilgiler günceldir. Sitede yazılı bilgileri teyit etmek için lütfen aramayınız veya e-mail göndermeyiniz.

Başvuru ve program ile ilgili olarak randevu verilememektedir. Lütfen randevu talebinde bulunmayınız.

E-mail: eco@an.mofa.go.jp

Tel: 0.312.446 05 00 / dâhili 14’ü tuşlayınız. (Mesai saatleri: 9.00-13.00, 14.30-17.30)

Yerel Projelere Hibe Programı Kapsamında Türkiye’de Desteklenen Projeler
Projenin Başvuru Tarihi
(projenin uygulama yılı başvuru tarihinden 1 yıl sonrasıdır)
Proje Adı Proje Sahibi Kuruluş Projenin Uygulandığı İl Hibe Miktarı (USD)
2016 Tokat Büyükkozluca İlkokulu‘nun Yenilenmesi Projesi Zile Belediyesi Tokat $82,426
2016 Görele’de Arama Kurtarma Aracı Temini Projesi Görele Belediyesi Giresun $81,000
2016 Artvin  Meme Kanseri Mobil Tarama Aracı için Ekipman Temini Projesi Yusufeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Artvin $81,322
2016 Üzümlü’de  Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi  Projesi Üzümlü Belediyesi Erzincan $70,432
2016 Kırıkhan Gezici Sağlık Aracı Sağlanması Projesi Kırıkhan Belediyesi Hatay $74,951
2015 Kars Gezici Sağlık Aracı Sağlanması Projesi Kağızman Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kars $45,607
2015 Oğuzeli İlçesi İnkılap İlköğretim Okulu Ek Binasının Yenilenmesi Projesi RET International Gaziantep $81,732
2015 Manisa’da Afet Müdahale Ekipmanı Temini Projesi Demirci Belediye Başkanlığı Manisa $87,735
2015 Rize’de Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi Kurulumu Projesi Rize Belediyesi Rize $69,235
2014 Erzurum Turnagöl İlköğretim Okulu’nun Yenilenmesi Projesi Tekman Belediyesi Erzurum $87,472
2014 Ordu Kabataş İlçesi Hasta Taşıma Aracı Sağlanması Projesi Kabataş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ordu $61,637
2014 Gülşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Çocukları Destekleme Merkezi Kurulumu Gülşehir Belediyesi Nevşehir $97,907
2014 Diyarbakır Sur İlçesi Kadınlar için Mesleki Eğitim Merkezi Projesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Diyarbakır $69,282
2013 Kilis Belediyesi Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi Kilis Belediyesi Kilis $73.485
2013 Çankırı Belediyesi Kadınlar için Mesleki Eğitim Merkezi Çankırı Belediyesi Çankırı $67.362
2013 Malatya Gezici Sağlık Evi Doğanyol Belediyesi Malatya $65.335
2012 Kadınlar için Mesleki Eğitim Merkezi Tepe Belediyesi Diyarbakır $76.060
2012 Suvar İlköğretim Okulu’nun Yenilenmesi Projesi İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı $69.062
2012 Arama Kurtarma Ekibi için Afet Ekipmanı Sağlanması Projesi Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Van $98.668
2012 Kadınlar için Mesleki Eğitim Merkezi Taşlıçay Belediyesi Ağrı $66.175
2011 Gezici Sağlık Merkezi Yapımı Giresun Belediyesi Giresun $107.113
2011 Balaban’da Kadın Beceri Gelişim Merkezi Balaban Belediyesi Malatya $98.840
2011 Tepebağ İlköğretim Okulu Kendini Buluyor Derik Kaymakamlığı Mardin $67.140
2010 Hilvan Çok Amaçlı Toplum Merkezi Hilvan Belediyesi Şanlıurfa $106.203
2010 Gaziantep İstihdam Destek ve Bireysel Eğitim Merkezi Gaziantep Sanayi Odası Gaziantep $36.880
2010 Bitlis-Kavar Havzası Yaşam Şartlarını Geliştirme Merkezi Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Bitlis $61.097
2009 Mobil Meme Kanseri Tarama Aracı Genç Birikim Derneği Muş $97.000
2009 1 Nisan İlköğretim Okulu Yenileme Projesi Gürpınar Belediyesi Van $93.889
2009 Kadınların Yaşam Şartlarını Geliştirme Merkezi Doğubayazıt Belediyesi Ağrı $96.579
2008 Akut Gaziantep Şubesinin Ekipmanlarının Karşılanması Akut Arama Kurtarma Derneği Gaziantep $67.126
2007 Adıyaman Çok Amaçlı Toplum Merkezinin Geliştirilmesi Adıyaman Belediyesi Adıyaman $53.287
2006 Silvan Kadın Dayanışma, Rehberlik ve Eğitim Merkezi Silvan Belediyesi Diyarbakır $52.950
2006 Eğitim Destek Evi Bağlar Belediyesi Diyarbakır $58.014
2005 Altındağ Cumhuriyet Eğitim Evi Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) Ankara $75.999
2005 Yaşam Evi Projesi Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Vakfı (ZYCKV) Ankara $79.408
2004 İstanbul Fener Balat Anne ve Çocuk Sağlık ve Eğitim Merkezi Projesi Türkiye Aile Planlama Derneği İstanbul $74.528
2003 Lösemili Çocuklar için Parenteral Beslenme Ünitesi ve Eğitim Destek Birimi Projesi Ankara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Ankara $24.336
2003 Ankara’daki İki Liseye Görme Engelliler için Kaynak Odası Sağlanması (Cumhuriyet & Halide Edip) Gaziosmanpaşa Rotary Derneği Ankara $68.580
2003 Van GEA Arama ve Kurtarma Takımı için Donanım Temini ve Eraykud Erzincan Arama ve Kurtarma Takımı ile Ortak Eğitim Düzenleme Projesi Yeni Yüksek Tepe Kültür Derneği GEA Arama ve Kurtarma Takımı Van Şubesi Van $47.269
2003 Arama ve Kurtarma Ekibi Geliştirme Projesi Erzincan Afet Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (ERAYKUD) Erzincan $50.658
2002 Yaşlılar İçin Özel Bakım Ünitesi Kadıköy Sağlık ve Eğitim Vakfı (KASEV) İstanbul $80.490
2002 Sakarya Çağdaş Yaşam Rehabilitasyon ve Rehberlik Merkezi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) / Sakarya Şubesi Adapazarı $92.988
2001 Güçvak Sağlık Merkezi Güçvak Ankara $93.351
Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
Doğu Anadolu (Muş) Bölge Çalıştayı Katılımcı Listesi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin 13-14-15...
Mayıs Ayı Gönüllülerimiz Portekize Gönderdik.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında kısa dönem olarak gönüllülük faaliyetlerine katılacak olan beş gönüllümüzü 3 Mayıs 2022 tarihinde Portekiz’e gönderdik....
Doğu Anadolu-Muş (IV.Bölge) Çalıştayı Başvuru Formu
DOĞU ANADOLU (MUŞ) BÖLGE ÇALIŞTAYI: 13-14-15 MAYIS 2022 Başvuru Formu İlan Tarihi : 18 Nisan 2022 Pazartesi – Saat: 10.00Son...
Rektörümüze Ziyaret
Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AGESDER) olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Hasan Uslu’yu ziyaret ederek faaliyetlerimiz...
Rusça Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Rus Gönüllümüz tarafından 28 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze ve online B1 ve B2 seviyesinde Rusça Konuşma Kulübü...
İspanyolca Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Rus Gönüllümüz tarafından 28 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze ve online A1 ve A2 seviyesinde İspanyolca Konuşma Kulübü...
İngilizce (3.Dönem) Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Yüz yüze ve online İngilizce Konuşma Kulübümüz için başvuru yapacak gençlerin 18- 30 yaş arasında olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar ile...
Fransızca (2.Dönem) Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Yüz yüze ve online Fransızca Konuşma Kulübümüz için başvuru yapacak gençlerin 18- 30 yaş arasında olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar ile...
Europass CV Hazırlama Eğitimi Başvuru Formu
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan HARMANŞAH ile Belçikalı gönüllümüz Jeanne ve Rus gönüllümüz Anna tarafından Europass CV Hazırlama Eğitimi verilecektir....
Doğu Anadolu-Muş (IV.Bölge) Çalıştayı Programı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin IV....
Üye ve Gönüllülerimiz İle Buluştuk
Derneğimizin üye ve gönüllüleri ile bir araya gelerek 2021 yılının değerlendirmesini yapıp 2022 yılı hedeflerimizi görüştük. Yürütmekte olduğumuz projeleri değerlendirip,...
Valimizi Ziyaret Ettik
ESC programı kapsamında Belçika ve Rusya’dan Derneğimize projemiz kapsamında bir yıl çalışmaya gelen gönüllülerimiz ile Niğde Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek...
Karadeniz-Gümüşhane (III.Bölge) Çalıştayı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin Karadeniz...
3.Dönem Gönüllümüz Ülkemize Döndü
European Solidarity Corps (ESC) programı ile 3. dönemde Portekiz’e gönderdiğimiz gönüllümüz Yakup projesini tamamlayarak ülkemize döndü. Kendisine bundan sonraki hayatında...
Karadeniz-Gümüşhane (III.Bölge) Çalıştayı Katılımcı Listesi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin 21-23...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish