İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri Mali Destek Programı

KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri Mali Destek Programı
  • 13.04.2018
  • 1.951 kez okundu

Program Adı : Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) Mali Destek

Bölge: Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerini,

Başvuru Başlangıç Tarihi : 30/03/2018 Cuma

Başvuru Bitiş Tarihi : 15/05/2018 Salı Saat:17:30

Program Amacı : KOP Bölgesi’nde, faaliyet gösteren kamu kurum/ kuruluşları, kaymakamlıklar, il özel idareleri ve belediyeler aracılığıyla; bölgede yaşayan dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkıda bulunmak için atölyelerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Asgari Destek Miktarı : 150.000.- TL

Azami Destek Miktarı : 500.000.-TL

Destek Oranı :

Genel Bütçeli Kurumlar İçin %100

Özel Bütçeli Kurumlar İçin %85

Süre         : Azami proje süresi 1 yıldır.

Uygun Başvuru Sahipleri :

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

İl ve İlçe Belediyeleri,

İl Özel İdareleri,

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Uygun Ortaklar :

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

İl ve İlçe Belediyeleri,

İl Özel İdareleri,

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İşbirliği Kuruluşları :

Bölge içinden ve dışından;

Kamu Kurumları,

Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları

KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri

Bölgemizde farklı sosyal dokunuşlara ihtiyaç duyulan alanlar mevcuttur. Bazı bölgelerde bir proje ile dezavantajlı grupların hayat standardını artırarak belirli bir düzen içerisinde konumlanmasını sağlamak ve toplumsal bütünlüğe katkı vermek mümkünken diğer bir bölgede daha kapsamlı ve kolektif çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Bu durum KOPSOGEP’in uygulama yöntemlerinin de çeşitlendirilmesi sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri için çağrı programı başlatılması uygun görülmüştür.

Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerine bağlı bulunan ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurum/ kuruluşları, kaymakamlıklar, il özel idareleri, il ve ilçe belediyeleri aracılığıyla; Bölge’de yaşayan dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak ve toplumsal bütünlüğün artırılmasına katkı sunmak için KOP Sosyal Gelişim Atölyelerinin oluşturulması planlanmaktadır.

Programın Amacı

KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri kapsamında yerelde belirli bir mekânda yürütülecek birçok faaliyetle birden fazla dezavantajlı grubun buluşması ve sosyal anlamda bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanmaktadır.

 

Programın Öncelik ve Zorunlulukları

KOPSOGEP kapsamında yürütülecek olan KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerinde kurulacaktır. Atölyelerin il ya da ilçede bulunan dezavantajlı en az iki grubu kapsaması gerekmektedir. Atölyelerde programın bileşenleri olan sosyal içerme, mesleki gelişim, kültür, sanat ve spor alanlarından en az bir tanesi tema olarak belirlenmelidir. Belirlenen bu tema ekseninde atölyenin hedef grubuna yönelik bir ya da birçok faaliyet, aktivite ve eğitim yürütülebilecektir.

Atölyenin hedef kitlede yer alan her gruba yönelik farklı faaliyetler geliştirmesi gerekmektedir. Örneğin kadın ve çocukları hedef kitle olarak belirleyen bir KOP Sosyal Gelişim Atölyesi’nde mesleki gelişim bileşeni tema olarak belirlendiyse kadınlara aşçılık eğitimi verilirken çocuklara meslek tanıtımı ve seçimi ile ilgili bir eğitim verilebilir.

Atölyelerde belirlenen tema dışında yürütülen faaliyet, aktivite ya da eğitimlerin aynı ya da bir diğer bileşenle zenginleştirilmesi gerekmektedir. Tamamlayıcı faaliyetin tema faaliyetlerle uyum içinde olması beklenmektedir. Her hedef kitleye yönelik farklı bir bileşenden tamamlayıcı faaliyet seçilebilir. Örneğin kadınların ve gençlerin hedef kitle, mesleki gelişimin ise tema olarak belirlendiği bir atölyede kadınlara dikiş, gençlere girişimcilik eğitimi verilirken tamamlayıcı faaliyet olarak kadınlara aile içi iletişim gençlere ise başarılı girişimcilerle söyleşi düzenlenebilir.

KOP Sosyal Gelişim Atölyelerinin ilçede kapsayıcı bir konumda bulunması ve hedef kitlesi dışında yer alan yerel halka yönelik de bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri ile seçilen bir bileşen doğrultusunda etkinlikler düzenlemesi beklenmektedir. Bu yöntemler ile atölyenin dinamik ve fayda sağlayıcı konumda tutulması beklenmektedir.

Başvuran kurumun Atölye’nin oluşturulacağı mekânı sunması ve işletmesi zorunludur.

a) Sosyal İçerme Bileşeni

– Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerini, değişen sosyal yapıya uyum sağlaması,

– Kadın, genç ve engellilere yönelik fırsat eşitliğinin önündeki engellerin kaldırılması,

– Çocukların ve gençlerin suça yönelmelerine engel olunması, suça sürüklenmiş olanların ise tekrardan topluma kazandırılması,

– Çocuklara ve gençlere özel alanlar oluşturularak onların sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması,

– Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine ve toplum ile bütünleşmelerine katkı sağlanması,

– Engelli bireylere ve ailelerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Engelli bireylerin sosyal hayata katılımının sağlanması ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi,

– Yaşlı bireylere yönelik çeşitli etkinliklerin ve faaliyetlerin düzenlenmesi,

– Yaşlı bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi,

– Aile bireylerine ev ekonomisine, planlamaya yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi,

– Kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesine, aile içi iletişimin güçlendirilmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Aile yapısının güçlendirilmesi ve aile bütünlüğüne zarar veren davranışların önlenmesi bileşenin hedefleridir.

b) Mesleki Gelişim Bileşeni

– Bölge’deki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi,

– Hiçbir mesleği olmayan kadınların, gençlerin, mevcut/eski hükümlülerin istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla kurslar düzenlenmesi ve İŞKUR iş birliği ile bireylere iş sahası yaratılması,

– Engelli bireylere mesleki bilgi ve beceri kazandırılması,

– Kendi işini kurabileceklere girişimcilik hakkında yönlendirme ve bilinçlendirme yapılması bileşenin hedefleridir.

c) Kültür, Sanat ve Spor Bileşeni

– Dezavantajlı grupların kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılarak sosyal yönden gelişmelerine katkı sağlanması,

– Çocukların, gençlerin, yaşlı bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşabileceği mekânların oluşturulması ve bu mekânlarda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi,

– Çocukları ve gençleri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirerek onların zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, sosyal imkânlara erişimlerinin ve sosyal gelişimlerinin sağlanması,

– Dezavantajlı olarak tanımlanan grupların toplumun tüm kesimleriyle bütünleşmesine katkı sağlayacak kültürel, sanatsal, sportif faaliyet ve organizasyonların oluşturulması bu bileşenin hedefleridir.

Hedef Kitle

Dezavantajlı grupta yer alan kadınlar, çocuklar, gençler ve engelliler bu programdaki hedef kitlemizdir. Destek verilecek projelerin seçiminde; ‘çifte dezavantajlı’ gruplar (Genç Kadın, Engelli Kadın, Engelli Genç veya Engelli Genç Kadın) öncelikli hedef kitlemizdir.

BAŞVURU REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU VE DİĞER BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI PERSONEL ALIMI
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, 58 Uzman Yardımcısı (3600 Ek Göstergeli Kariyer...
2021 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Program Rehberi Yayınlanmıştır.
Erasmus+ Program Rehberi Call for proposals 2021 – EAC/A01/2021 Erasmus+ Programme (2021/C 103/11) 1.   Introduction and Objectives This call for proposals...
Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu Başvuru Sonuçları (2020 Yılı)
Erasmus+ Programı, Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığına sunulan 240 başvurunun...
Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu Başvuru Sonuçları (2020 Yılı)
Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığına sunulan 264 başvurunun...
Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu Başvuru Sonuçları (2020 Yılı)
Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığına sunulan 98 başvurudan;...
AGESDER OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAK
Yönetim Kurulumuzun 01/03/2021 tarih ve 06 sayılı kararı gereğince; Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 19 Mart...
Erasmus+ 2020 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Ek Çağrı (KA226-KA227) Başvuru Sonuçları Açıklandı
2020 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti Ek Teklif Çağrısı kapsamında sunulan KA226 Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar...
“Geleceğin Tenis Sporunu Gençler için Gençlerle Şekillendiriyoruz” İsimli Projemizin Giresun Bölge Toplantısı
Türkiye Ulusal Ajansı (@ulusalajans) tarafından desteklenen Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yürütülen ve Derneğimizin ortak olduğu “Geleceğin Tenis Sporunu Gençler için...
Erasmus+ 2020 Gençlik Programı KA227-Yaratıcılık İçin Ortaklıklar Proje Başvuru Sonuçları Açıklandı
Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığına sunulan toplam 50 başvurudan 9 başvuru desteklenmiştir. 3 adet proje teklifi yedek listede yer almıştır. Ayrıntılı...
Erasmus+ 2020 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Dijital Eğitime Hazırlık Projeleri (KA226-VET) Başvuru Sonuçları Açıklandı
Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığına sunulan 71 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar arasından 11 adet proje teklifi hibe desteği almaya...
Erasmus+ 2020 Yılı Yetişkin Eğitimi Yaratıcılık için Ortaklıklar (KA227) Projeleri Başvuru Sonuçları Açıklandı
Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığına sunulan 55 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar arasından 8 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış,...
Erasmus+ 2020 Yükseköğretim Alanı Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar (KA226-HE) Proje Başvuru Sonuçları Açıklandı
Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığına sunulan 66 adet başvurudan, 61 tanesi uygunluk kontrolü kriterlerini karşılamış ve içerik değerlendirmesine sonucunda 8 adet...
Valimiz ve Belediye Başkanımız Derneğimizi Ziyaret Ettiler
Niğde Valisi Sayın Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Sayın Emrah Özdemir Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği’ni (AGESDER) ve...
Geleceği Sahiplenmek-Sürdürülebilir Kalkınma Projesi Başladı
Derneğimiz tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Erasmus+ KA3 Politika Reformuna Destek Programı kapsamında...
Beş Projemiz Kabul Edildi.
Başvurusunu yaptığımız dört ve ortak olduğumuz bir proje Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish