İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

AB Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması 2018

AB Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması 2018
  • 30.11.2017
  • 2.710 kez okundu

Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nın sekizincisi 13 Ocak  2018 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. Yarışmaya Türkiye genelinde eğitim veren üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümleri ile yüksekokulların uygulamalı yabancı dil ve çevirmenlik bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri katılabilecektir.

Ülkemiz Avrupa Birliği’ne üye olduğunda Türkçe, Birlik’in resmi dillerinden biri olacaktır. Katılım müzakerelerinin yürütüleceği esasları düzenleyen 3 Ekim 2005 tarihli Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi’ne göre, Türkiye, katılımdan uygun bir süre önce AB müktesebatının Türkçe çevirisini tamamlamakla ve AB kurumlarının ihtiyacı olacak çevirmenleri yetiştirmekle yükümlüdür.

Üniversitelerimizde çevirmenlik eğitimi alan öğrencilerin AB uyum sürecine ve uzmanlık gerektiren müktesebat çeviri çalışmalarına yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2010 yılından bu yana Genç Çevirmenler Yarışması düzenlenmektedir.

Yarışma ile ilgili koordinasyon ve bilgilendirme, her üniversitenin ilgili bölümündeki akademik personel arasından belirlenen Çeviri Yarışması Temas Kişisi tarafından yapılmaktadır.

Yarışmada, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde ilk üçe giren lisans öğrencileri ile ön lisans öğrencilerinden ilk üçe girenler ödüllendirilecektir. Yarışmada dereceye giren genç çevirmenlere teşvik/başarı sertifikalarının Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenecek törenle Ankara’da verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Yarışma’da dereceye giren öğrenciler,  Brüksel’de yerleşik AB kurumlarını ziyaret edeceklerdir.

 

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI’NA İLİŞKİN KURALLAR VE YARIŞMA TAKVİMİ

− Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Çevirmenler Yarışması’na Türkiye genelinde eğitim veren üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümleri ile yüksekokulların uygulamalı yabancı dil ve çevirmenlik bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri katılabilecektir. Yarışmaya daha önce katılım sağlayan öğrenciler, tekrar katılamazlar.

−  Yarışma’da, AB ile ilgili bir metin Türkçeye çevrilecektir. Kaynak metin, AB’nin çalışma dilleri olan İngilizce, Fransızca veya Almanca olacaktır. Öğrenciler Yarışma’ya öğrenim gördükleri dilde katılacaklardır. İki dilde öğrenim görenler için, Yarışma’ya hangi dilden girecekleri daha sonra Çeviri Temas Kişilerine gönderilecek başvuru formunda belirtilecektir.

−  Yarışma’ya üniversitelerin ilgili her bölümünden en fazla 3’er öğrenci katılacaktır. Yarışma’ya katılacak öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından belirlenecektir. Üniversitelerin adayları belirleme kriterlerinin şeffaf ve adil, sürecin rekabete açık olması beklenmektedir.

−  Üniversitelerde Yarışma ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyon, her üniversitenin ilgili bölümündeki akademik personel arasından belirlenen Çeviri Yarışması Temas Kişisi tarafından yapılacaktır. Temas kişilerinin, Yarışma’da öğrencilere refakatlerine izin verilmemektedir.

− Yarışma’ya katılacak öğrencilere ilişkin bilgiler üniversiteleri tarafından Avrupa Birliği Bakanlığına bildirilecektir. Bunun için Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Çeviri Yarışması Temas Kişilerine elektronik ortamda iletilecek form doldurularak resmi yazıyla ve elektronik ortamda Avrupa Birliği Bakanlığına gönderilecektir.

−  Yarışma, 13 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. Yarışma’ya Ankara dışından katılacak öğrenciler daha sonra bildirilecek bir otelde 12 Ocak 2018 Cuma akşamı konaklayabileceklerdir. Ayrıca, tercih etmeleri halinde Ankara’da ikamet eden öğrenciler de 12 Ocak 2018 Cuma akşamı otelde konaklayabileceklerdir.

−  Bilet ibraz edilmesi kaydıyla, Ankara dışından katılacak öğrencilerin karayolu ile seyahat ve konaklama masrafları Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Tarafımızca temas kişilerine iletilecek rayiç bedelleri geçmemesi kaydıyla uçak bileti ödemesi yapılabilecektir. Uçak ve otobüs biletlerinin Yarışma tarihinden en fazla bir gün önce ve bir gün sonra olması gerekmektedir.

−   Yarışma, klasik usulde yani yazılı sınav şeklinde yapılacaktır. Yarışma sırasında Avrupa Birliği Mevzuatı Çeviri Rehberi, Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü, diğer basılı sözlük ve yardımcı basılı materyal kullanımı serbest olacaktır (Bunun dışında hiçbir elektronik cihaz ve cep telefonu kullanılmayacaktır).

−  Yarışma’nın değerlendirilmesi Avrupa Birliği Bakanlığı çalışanları arasından oluşturulacak Çeviri Yarışması Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme, kaynak ve hedef metne hâkimiyet, “Avrupa Birliği Mevzuatı Çeviri Rehberi”nin ve terminolojinin doğru kullanılması, dilbilgisi kurallarına uyulması esas alınarak yapılacaktır.

–  İngilizce/Almanca/Fransızca mütercim-tercümanlık, çevirmenlik bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri ile uygulamalı İngilizce ve çevirmenlik bölümlerinde öğrenim gören ön lisans öğrencileri kendi aralarında ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

−  Her dil kategorisinden ilk üçe giren lisans öğrencileri ile ön lisans öğrencilerinden ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirilecektir. 70’in altında puan alarak dereceye giren öğrencilere teşvik sertifikası/ödülü verilecektir.

−  Yarışma’da, dereceye giren genç çevirmenlere teşvik/başarı sertifikalarının Ankara’da verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Yarışma’da teşvik ve başarı ödülü kazanan öğrenciler,  Bakanlık çalışanlarının refakatinde,  AB kurumlarını ziyaret etmek üzere Brüksel’e gideceklerdir.

YARIŞMA TAKVİMİ

–  2017-2018 akademik yılı için Yarışma’ya katılacak üniversiteler, daha önce bildirmiş oldukları temas kişisinde değişiklik varsa, yeni belirledikleri Çeviri Yarışması Temas Kişisi”ne ait ad, soyad, akademik unvan, e-posta ve telefon numarası bilgilerini 17 Kasım 2017 tarihine kadar resmi yazıyla ve elektronik ortamda scevik@ab.gov.tr adresine bildirmeleri beklenmektedir.

–   Avrupa Birliği Bakanlığı, Yarışma’nın üniversitelerde duyurulmasında yardımcı olmak maksadıyla, Yarışma ile ilgili afiş ve tanıtım malzemelerini Çeviri Yarışması Temas Kişilerine gönderecektir. Ancak, bu malzemeler beklenmeksizin Üniversitelerin konuya ilişkin duyuru yapmaları elzemdir.

–  Yarışma’ya katılacak öğrenci seçiminin Yarışma’nın yeterince duyurulmasından sonra yapılması şeffaflığın sağlanması açısından önemlidir.

–  Avrupa Birliği Bakanlığı, Yarışma’ya katılacak öğrencilere ilişkin bilgileri içerecek formu,  21 Kasım 2017 tarihinde elektronik ortamda Çeviri Yarışması Temas Kişilerine gönderecektir.

–  Yarışma’ya katılacak öğrencilere ilişkin bilgilerin, Çeviri Yarışması Temas kişileri tarafından, bahse konu form doldurularak 15 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar resmi yazıyla gönderilmesi ve elektronik ortamda scevik@ab.gov.tr adresine bildirilmesi talep edilmektedir.

–  Sonuçlar, Yarışma’nın yapılacağı 13 Ocak 2018 tarihinden sonra en kısa sürede Avrupa Birliği Bakanlığının internet sayfasında ilân edilecek, ayrıca dereceye giren öğrencilere ve Çeviri Yarışması Temas Kişilerine e-posta yoluyla bildirilecektir.

Yarışma kurallarına ulaşmak için tıklayınız.

Yarışma afişine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
Doğu Anadolu (Muş) Bölge Çalıştayı Katılımcı Listesi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin 13-14-15...
Mayıs Ayı Gönüllülerimiz Portekize Gönderdik.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında kısa dönem olarak gönüllülük faaliyetlerine katılacak olan beş gönüllümüzü 3 Mayıs 2022 tarihinde Portekiz’e gönderdik....
Doğu Anadolu-Muş (IV.Bölge) Çalıştayı Başvuru Formu
DOĞU ANADOLU (MUŞ) BÖLGE ÇALIŞTAYI: 13-14-15 MAYIS 2022 Başvuru Formu İlan Tarihi : 18 Nisan 2022 Pazartesi – Saat: 10.00Son...
Rektörümüze Ziyaret
Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AGESDER) olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Hasan Uslu’yu ziyaret ederek faaliyetlerimiz...
Rusça Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Rus Gönüllümüz tarafından 28 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze ve online B1 ve B2 seviyesinde Rusça Konuşma Kulübü...
İspanyolca Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Rus Gönüllümüz tarafından 28 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze ve online A1 ve A2 seviyesinde İspanyolca Konuşma Kulübü...
İngilizce (3.Dönem) Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Yüz yüze ve online İngilizce Konuşma Kulübümüz için başvuru yapacak gençlerin 18- 30 yaş arasında olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar ile...
Fransızca (2.Dönem) Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Yüz yüze ve online Fransızca Konuşma Kulübümüz için başvuru yapacak gençlerin 18- 30 yaş arasında olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar ile...
Europass CV Hazırlama Eğitimi Başvuru Formu
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan HARMANŞAH ile Belçikalı gönüllümüz Jeanne ve Rus gönüllümüz Anna tarafından Europass CV Hazırlama Eğitimi verilecektir....
Doğu Anadolu-Muş (IV.Bölge) Çalıştayı Programı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin IV....
Üye ve Gönüllülerimiz İle Buluştuk
Derneğimizin üye ve gönüllüleri ile bir araya gelerek 2021 yılının değerlendirmesini yapıp 2022 yılı hedeflerimizi görüştük. Yürütmekte olduğumuz projeleri değerlendirip,...
Valimizi Ziyaret Ettik
ESC programı kapsamında Belçika ve Rusya’dan Derneğimize projemiz kapsamında bir yıl çalışmaya gelen gönüllülerimiz ile Niğde Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek...
Karadeniz-Gümüşhane (III.Bölge) Çalıştayı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin Karadeniz...
3.Dönem Gönüllümüz Ülkemize Döndü
European Solidarity Corps (ESC) programı ile 3. dönemde Portekiz’e gönderdiğimiz gönüllümüz Yakup projesini tamamlayarak ülkemize döndü. Kendisine bundan sonraki hayatında...
Karadeniz-Gümüşhane (III.Bölge) Çalıştayı Katılımcı Listesi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin 21-23...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish