İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

2017 SODES Proje Teklif Çağrısı

2017 SODES Proje Teklif Çağrısı
  • 24.02.2017
  • 3.480 kez okundu

2017 SODES Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır.

GAP ve DAP illeri, Adana, Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanacak olan SODES programının Proje teklifleri internet sitemizden erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 23 Şubat–16 Mart 2017 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 17 Nisan 2017 tarihine kadar ise Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra valilikler tarafından Bakanlığa gönderilecektir.
Valilik Değerlendirme Komisyonu, kendilerine sunulan projeleri; SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin önceliklerini göz önünde bulundurarak değerlendirecek ve uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Bakanlığa göndereceklerdir.
· Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri, değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilecektir. Desteklenecek projeler Bakanlık tarafından hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Valiliğe bildirilecek ve Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.
Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar
1) SODES kapsamında aşağıdaki kuruluşlar bulundukları illerde proje başvurusu yapabileceklerdir.
a) Kamu kurum ve kuruluşları,
b) İl özel idareleri,
c) Belediyeler,
ç) Mahalli idare birlikleri,
d) Üniversiteler,
e) Meslek odaları,
f) Sivil toplum kuruluşları.
2)Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kurum ve kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürlükleri en fazla 10, ilçe müdürlükleri ise en fazla 3 proje teklifinde bulunabilir.
Bakanlık proje teklif çağrısını Valiliklere yazı ile bildirir ve Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurur.
Proje teklifleri kuruluşlarca SODES-BİS aracılığıyla Valiliklere sunulur.
 
Projelerin süresi ve bütçe büyüklüğü
Projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır.
Bakanlığa teklif edilecek projelerin SODES destek tutarının bütçe büyüklüğünün alt sınırı 100.000 TL, üst sınırı ise 500.000 TL’dir.
 
Genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri ve özel bütçeli kurumlar projelere eş finansman katkısı sağlamazlar.
Belediyeler, il özel idareleri, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarınca teklif edilen projelerde SODES destek tutarının en az %10’u oranında eş finansman katkısı zorunludur. Bu projelerde yapılacak revizyon işlemleri sonrasında eş finansmanın SODES destek tutarına oranı %10’un altına düşürülemez.
 
Desteklenecek proje türleri
SODES kapsamında aşağıda belirtilen proje türleri desteklenir:
a) Sosyal içerme projeleri,
b) İstihdam projeleri,
c) Kültür, sanat ve spor projeleri,
(2) Sosyal içerme konusunda hazırlanacak projeler; proje başvurusunun yapıldığı ilde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik projelerdir.
(3) İstihdam konusunda hazırlanacak projeler; proje başvurusunun yapıldığı ilde istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik projelerdir.
(4) Kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projeler; proje başvurusunun yapıldığı ilde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir.
 
 
Güdümlü proje: Proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan, SODES amacına uygun olmak ve doğrudan valilik tarafından yürütülmesi kaydıyla valilikler tarafından teklif edilen ve Bakanlıkça uygun bulunan kapsamlı projelerdir.
Güdümlü projeler
Güdümlü projeler aşağıda düzenlenen özel hükümler haricinde genel hükümlere tabidir.
a) Güdümlü projelerin hazırlanması ve bu Usul ve Esasların kapsamına uygun şekilde Bakanlığa iletilmesinden Valilik Değerlendirme Komisyonu sorumludur.
b) Güdümlü projelerin SODES destek tutarının bütçe büyüklüğünün alt sınırı 1 milyon TL, üst sınırı ise 10 milyon TL’dir.
c) Güdümlü projelerde eş finansman katkısı zorunlu değildir.
ç) Güdümlü projelere ek kaynak sağlanamaz.
 
Desteklenecek Projelerin Seçimi
Desteklenecek projelerin seçiminde;
a) Dördüncü maddede yer alan SODES tanımındaki amaçlara uygunluk (25 puan),
b) Sürdürülebilirlik (5 puan),
c) Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık (15 puan)
ç) Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi (15 puan)
d) Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler (15 puan)
e) Proje hedef kitlesinin genişliği (10 puan),
f) İlin öncelikleri (15 puan) göz önünde bulundurulur.
 
 
Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
Doğu Anadolu (Muş) Bölge Çalıştayı Katılımcı Listesi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin 13-14-15...
Mayıs Ayı Gönüllülerimiz Portekize Gönderdik.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında kısa dönem olarak gönüllülük faaliyetlerine katılacak olan beş gönüllümüzü 3 Mayıs 2022 tarihinde Portekiz’e gönderdik....
Doğu Anadolu-Muş (IV.Bölge) Çalıştayı Başvuru Formu
DOĞU ANADOLU (MUŞ) BÖLGE ÇALIŞTAYI: 13-14-15 MAYIS 2022 Başvuru Formu İlan Tarihi : 18 Nisan 2022 Pazartesi – Saat: 10.00Son...
Rektörümüze Ziyaret
Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AGESDER) olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Hasan Uslu’yu ziyaret ederek faaliyetlerimiz...
Rusça Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Rus Gönüllümüz tarafından 28 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze ve online B1 ve B2 seviyesinde Rusça Konuşma Kulübü...
İspanyolca Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Rus Gönüllümüz tarafından 28 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze ve online A1 ve A2 seviyesinde İspanyolca Konuşma Kulübü...
İngilizce (3.Dönem) Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Yüz yüze ve online İngilizce Konuşma Kulübümüz için başvuru yapacak gençlerin 18- 30 yaş arasında olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar ile...
Fransızca (2.Dönem) Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Yüz yüze ve online Fransızca Konuşma Kulübümüz için başvuru yapacak gençlerin 18- 30 yaş arasında olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar ile...
Europass CV Hazırlama Eğitimi Başvuru Formu
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan HARMANŞAH ile Belçikalı gönüllümüz Jeanne ve Rus gönüllümüz Anna tarafından Europass CV Hazırlama Eğitimi verilecektir....
Doğu Anadolu-Muş (IV.Bölge) Çalıştayı Programı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin IV....
Üye ve Gönüllülerimiz İle Buluştuk
Derneğimizin üye ve gönüllüleri ile bir araya gelerek 2021 yılının değerlendirmesini yapıp 2022 yılı hedeflerimizi görüştük. Yürütmekte olduğumuz projeleri değerlendirip,...
Valimizi Ziyaret Ettik
ESC programı kapsamında Belçika ve Rusya’dan Derneğimize projemiz kapsamında bir yıl çalışmaya gelen gönüllülerimiz ile Niğde Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek...
Karadeniz-Gümüşhane (III.Bölge) Çalıştayı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin Karadeniz...
3.Dönem Gönüllümüz Ülkemize Döndü
European Solidarity Corps (ESC) programı ile 3. dönemde Portekiz’e gönderdiğimiz gönüllümüz Yakup projesini tamamlayarak ülkemize döndü. Kendisine bundan sonraki hayatında...
Karadeniz-Gümüşhane (III.Bölge) Çalıştayı Katılımcı Listesi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin 21-23...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish