İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

Marmara Bölge (V.Bölge) Çalıştayı Programı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin V. Bölge (Marmara) Çalıştayı 24-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Bursa İlinde düzenlenecektir. Çalıştaya 30 katılımcı kabul edilecektir. Başvurular 01-07 Haziran 2022 tarihleri arasında internet sitemizde yayınlanacak başvuru formu doldurarak yapılacaktır.

Çalıştaya 18-30 yaş arasındaki gençler başvuru yapabilecektir. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir illerinde yaşayan gençlerimizin başvuruları dikkate alınacaktır. Bu illerden başvuruların değerlendirmesi sonucu boş yer olması durumunda Bursa merkeze  en fazla 200 km uzaktaki il/ilçe merkezlerinden de yapılacak başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. Daha önce Niğde, Yozgat ,Gümüşhane ve Muş illerinde yapılan bölge çalıştaylarına katılanlar Marmara Bölge Çalıştayına başvuru yapamazlar. Katılımcıların konaklama ve yemek giderleri ile şehir dışından gelenlerin karayolu/demiryolu seyahat giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Katılımcıların otele girişleri 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 11.00-13.00 arasında olacak saat 14.00’de Çalıştay başlayacaktır. 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 18.00’de çalıştay sonra erecek olup katılımcılar otelden ayrılacaklardır. Başvuru yaparken bu tarih ve saatler arasında müsait olduğunuza dikkat ediniz. (Özellikle üniversite öğrencileri lütfen üniversitenizin akademik takviminizi inceleyiniz.)

ÖNEMLİ : Derneğimizin yürüttüğü tüm faaliyetlere katılabilmek için katılımcıların; iki doz aşı yaptırmış ve ikinci dozun üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekmektedir.  Çalıştaya başvuru yapabilmek için bu kuralımız gereğince başvuru sahiplerinin bu formun ilgili yerinde aşı sertifikasını yüklemeleri gerekmektedir. Hatırlatma dozu yaptıranlar diğer şartların aynı olması durumunda tercih nedenidir.

AGESDER’in bütün faaliyetlerine katılım ÜCRETSİZDİR.

Covid19 salgını nedeniyle resmi kurumlar ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından getirilecek her türlü kısıtlama ve yasaklardan dolayı Derneğimiz sorumlu değildir. Böyle bir durumda katılımcıların yaptıkları seyahat giderlerinin tarafımızdan ödemesi yapılamayacaktır. Herhangi bir kısıtlama veya yasak kararları alınması halinde çalıştayımız daha ileri bir tarihe alınacak ve başvurusu kabul edilen katılımcılara öncelik verilecektir.

IV. BÖLGE ÇALIŞTAYI (DOĞU ANADOLU)

Çalıştay Tarihi : 24-26 Haziran 2022

Çalıştay Yeri : Bursa

Başvuru Tarihleri : 01-07 Haziran 2022

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması : 15 Haziran 2022 – Çarşamba Saat: 17.00 (Tahmini)

V. Bölge Çalıştayında aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine çalışma yapılacaktır.

8) İnsana Yakışır İş ve Ekonomi
16) Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar

PROJEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Projemiz T.C. Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilmiştir. Erasmus + Programı KA3 – Politika Reformuna Destek- KA347 – Gençler ve Politika Yapıcıları Arasında Diyalog kapsamındaki projemiz hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir.

PROJE ADI : Geleceği Sahiplenmek – Sürdürülebilir Kalkınma
PROJE BAŞVURU SAHİBİ KURUM : Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AGESDER)
PROJE SÜRESİ : 18 ay
PROJE ORTAKLARI :
1-Gümüşhane Valiliği -Gümüşhane
2-E Gençlik Derneği -Bursa
3-Genc Birikim Dernegi (GencBirDer)- Muş
4-Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) – Yozgat

Proje genel amacı; “gençlerin katılımı olmadan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmanın mümkün olmayacağı gerçeğinden yola çıkarak SKA üzerinde farkındalıklarının arttırılması, karar alıcılar için bir politika belgesi oluşturulması” hedeflenmiştir.

PROJE FAALİYETLERİ

Proje kapsamında 4 bölge de 5 çalıştay düzenlenecektir. Her çalıştaya 30 kişi olmak üzere toplam 150 gencin katılımı sağlanacaktır. Zirve toplantısına ise çalıştaylardan seçilecek 50 genç ile sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 10 uzmanın katılması planlanmıştır. Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 amacından 10 amacı çalıştaylarımızda gençler tarafından ele alınacaktır. Her çalıştayda iki hedefin işlenmesi planlanmış olup, sürdürülebilir kalınmanın hedefleri bölgelere göre seçilirken o bölgelerin öncelikleri dikkate alınmıştır, katılımcılarında bu önceliklere göre tespiti yapılacaktır. Katılımcılar, 18-25 yaş arasında olanlara öncelik verilmek kaydıyla 17-30 yaş arasında olanlardan seçileceklerdir. Tüm katılımcıların cinsiyet dağılımlarına dikkat edilecek erkek ve kadın katılımcıların eşit sayılarda olmalarına özen gösterilecektir.
Çalıştaylarda 20 dezavantajlı gencin dahil edilmesi planlanmıştır. Bu gençlerden 10 genç aynı zamanda zirve toplantısına davet edilecektir.

Proje katılımcılarına Youthpass belgesi verilecektir.

Katılımcıların konaklama ve yemek giderleri ile karayolu/demiryolu seyahat giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır. (Şehirlerarası seyahat giderleri ödenecektir. İl içerisindeki seyahat giderleri ÖDENMEYECEKTİR. ) Seyahat giderleri ödemeleri çalıştaydan sonra 15 gün içerisinde katılımcıların banka hesabına yatırılacaktır.

BÖLGE ÇALIŞTAYLARI VE KATILIMCI KABUL EDİLECEK İLLER

I- NİĞDE – İÇ ANADOLU 1.BÖLGE ÇALIŞTAYI (Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Karaman, Mersin, Adana illeri)

II- YOZGAT- İÇ ANADOLU 2.BÖLGE ÇALIŞTAYI (Yozgat, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı illeri ve Sorgun / Yozgat’ta en fazla 200 km uzaktaki il/ilçe merkezlerinden de başvuru yapılabilecektir.) NOT: Daha önce Niğde Bölge Çalıştayı içerisinde olan diğer iç anadolu illerinden başvurular kabul edilmeyecektir.

III- GÜMÜŞHANE – KARADENİZ BÖLGESİ ÇALIŞTAYI (Gümüşhane, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak)

IV- MUŞ- DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÇALIŞTAYI (Muş, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya,Tunceli, Van)

V- BURSA- MARMARA BÖLGESİ ÇALIŞTAYI (Bursa, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Balıkesir)

ZİRVE TOPLANTISI –NİĞDE- Zirve toplantısına her bölge çalıştaydan on genç davet edilecektir. Ayrıca ile sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 10 uzmanın katılması planlanmıştır.

ÇALIŞTAYLARDA ELE ALINACAK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

İÇ ANADOLU I. (NİĞDE) BÖLGE ÇALIŞTAYI :
1) Yoksulluğa Son
10) Eşitsizliklerin Azaltılması

İÇ ANADOLU II. (YOZGAT) BÖLGE ÇALIŞTAYI :
4) Nitelikli Eğitim
13) İklim Eylemi

KARADENİZ (GÜMÜŞHANE) BÖLGE ÇALIŞTAYI :
7) Erişilebilir ve Temiz Enerji
11) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

DOĞU ANADOLU (MUŞ) BÖLGE ÇALIŞTAYI :
3) Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam
12) Sorumlu Tüketim ve Üretim

MARMARA (BURSA) BÖLGE ÇALIŞTAYI :
8) İnsana Yakışır İş ve Ekonomi
16) Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar

ÇALIŞTAY VE ZİRVE TARİHLERİ:
NİĞDE – İÇ ANADOLU 1.BÖLGE ÇALIŞTAYI : 6-7-8 Ağustos 2021
YOZGAT- İÇ ANADOLU 2.BÖLGE ÇALIŞTAYI : 19-21 Kasım 2021
GÜMÜŞHANE – KARADENİZ BÖLGESİ ÇALIŞTAYI: 21-23 Ocak 2022
MUŞ- DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÇALIŞTAYI : 13-15 Mayıs 2022
BURSA- MARMARA BÖLGESİ ÇALIŞTAYI : 24-26 Haziran 2022
ZİRVE TOPLANTISI : Ağustos 2022

ÖNEMLİ NOT : Bu faaliyet bir ÇALIŞTAY olup Eğitim DEĞİLDİR. 

ÇALIŞTAY NEDİR ? Çalıştay veya workshop, bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel öğretim tekniği.
Çalıştaylar; önemli konularda özellikle ön çalışmalar yapmak için kullanılan en etkili yollardan biridir. Bu yöntemin temel iki artısı vardır. Bunlar:
-Çok yoğun ve etkili çalışmak,
-Etkili analiz ve sentezler yapabilmek.
Planların uygulanmasının ardından; bir sonuç raporu hazırlanır.

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish