İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

Proje Ekibimiz

Bilgehan HARMANŞAH

[en] English. Bilgehan HARMANŞAH is the founder and the board chairman of AGES-DER. He is a public official and has been working as the manager of Niğde Governorship Carpetry, Handicrafts Development and Dissemination Union. The Union has been hold hundreds of courses since 1972 with the aim of protecting and promoting various local and traditional handicrafts; particularly carpetry. And about 15000 young and adult women have enrolled in these courses. The courses are still going on throughout the province. Bilgehan Harmanşah, who graduated from Administrative and Economic Sciencies Faculty of Uludağ University, is also a carpet designer. Every year, a course on the carpet design is opened by the public institution for which he works, and on average 15 women are provided training for it. These courses make a significant contribution to the employment of the women.

In additon to his job, Bilgehan Harmanşah works voluntarily in many fields. He established AGES-DER in 2011 and included a lot of volunteers who work on project basis in our association. He stills pursues his career in our association as the board chairman.

He has been an expert/a coordinator in European Union and External Affairs office of Niğde Governorship since 2008. He also represents our association as a member of EU Harmonization, Solidarity and Steering Board and as a member of Development Agency Board, which are in Niğde Governorship.

He has been the contact person of EURODESK in Nigde since 2012. As a youth worker since 2008, he has had a lot of social works with youth. In accordance with European Youth Information, he is very sensitive about informing the young with true, unbiased, current information which is in parallel with their requirements.

He has been developing and coordinating EU Projects since 2005. He has coordinated IPA, Vocational Training and Youth Projects. As a result of it, approximately 100 volunteers have participated in EU Projects, and 350 volunteers have participated in local projects. Also, as being both the contact person of Eurodesk and the expert of Governorship Project Unit, he supported many projects in their development and execution. Moreover, under his supervision, several meetings have been held in order to introduce the Erasmus programs to the public.

In addition to the EU related projects, he has developed and executed several national Projects on the social works. A project on the prevention of child marriage was applied in 2014 and a project on the promotion of the handicrafts was applied in 2016.

Since 2015, he has been focusing on the subject of migrants and refugees. For the last three years, refugees and migrants from Syria, Iran, Iraq, Palestine and Afghanistan have been attending to the handicraft courses which are offered by the unit for which he works. These courses last three years and 60 migrants/refugees are enrolled in each of these courses. Recently, he works devotedly in order to solve the problems of migrants and refugees.

He gives importance to the volunteering, social assistance and team work, and through his warm and welcoming personality and mediatic character he is pretty much known in many of the schools and university, which makes him the right choice for such project activities.

Mountaineering, trekking, cycling, hand craftsmanship, social media and especially travelling throughout Europe are his main hobbies.

[tr] Türkçe. Bilgehan Harmanşah derneğimizin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Kendisi kamu görevlisi olup, Niğde Valiliği Halıcılık, El Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliği Müdürü olarak görev yapmaktadır. Birlik 1972 yılından bu yana başta el halıcılık olmak üzere çeşitli geleneksel ve yerel el sanatlarının yaşatılması ve korunması amacıyla yüzlerce kurs açmış , kurslarda yaklaşık 15.000 genç ve yetişkin kadın eğitim almıştır. Niğde ilinin genelinde halıcılık kursları devam etmektedir. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Bilgehan Harmanşah aynı zamanda halı desinatörü ve tasarımcısıdır. Kurumu tarafından desinatörlük/ tasarımcılık kursu açılmakta, bu kurslarda her yıl ortalama 15 kursiyere tasarım/desinatörlük eğitimi vermektedir. Kurslar kadın istihdamına büyük katkı sağlamaktadır.

Bilgehan Harmanşah asıl görevi yanında bir çok alanda gönüllü olarak çalışmaktadır. 2011 yılında derneğimizi kurarak, proje alanında çalışan bir çok arkadaşımızı derneğimize dahil etmiştir. Halen derneğimizin yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Niğde Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunda da 2008 yılından bu yana uzman/ koordinatör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Niğde Valiliği Avrupa Birliği Uyum,Danışma ve Yönlendirme Kurulu ile Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulunda Derneğimizi üye olarak temsil etmektedir.

Eurodesk Türkiye’de 2012 yılından bu yana irtibat kişisi olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından bu yana da gençlik çalışanı olarak gençlerle beraberdir. Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartına, gençlerin doğru, tarafsız, güncel ve ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendirilmesi konusunda çok duyarlıdır. Gençlik projeleri ve Avrupa Gönüllü Hizmetine gençlerin katılımını sağlamak için bilgilendirme ve yönlendirme yapmaktadır.

2005 yılından bu yana Avrupa Birliği projeleri hazırlamakta ve koordinatörlüğünü yapmaktadır. IPA, Mesleki Eğitim, Gençlik projeleri uygulamıştır. Bu projeler ile yaklaşık 100 kişi Avrupa’da, 350 kişide Türkiye’de projelere katılmıştır. Ayrıca hem Eurodesk irtibat kişisi, hem de Valilik Proje Birimi Uzmanı olarak ilimizden başvurusu yapılan ve kabul edilen projelerde önemli katkıları olmuştur. Erasmus + programı konusunda çok sayıda bilgilendirme toplantısı yapmıştır. Özellikle gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi uzmanlık alanıdır.

Avrupa Birliği projeleri dışında sosyal içerikli ulusal projelerde hazırlamış ve yönetmiştir. Çocuk yaşta evlenmeleri önlemek üzere 2014 yılında , el sanatlarının yaşatılması alanında ise 2016 yılında projeler uygulamıştır.

2015 yılından bu yana da mülteci ve sığınmacılar üzerine çalışmaktadır. Son üç yıldır Suriye, İran, Irak, Filistin, Afganistan gibi ülkelerden mülteci ve sığınmacılar müdürlüğünü yaptığı kurumda el sanatları üzerine kurslara katılmaktadırlar. Kurslar üç yıldır devam etmekte olup, her kursda yaklaşık 60 mülteci/sığınmacı bulunmaktadır. Mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak için bütün özverisi ile çalışmaktadır.

Gönüllülüğe, yardımlaşmaya ve ekip çalışmasına büyük önem vermekte, yakın, kucaklayan ve medyatik kişiliği sayesinde il çapında okullarda ve üniversitede tanınan bir şahsiyet olup, bahsi geçen alanlardaki çalışmalar için en uygun adaylardan biridir.

Dağcılık, yürüyüş, bisiklet, el sanatları ve sosyal medya, özellikle de Avrupa’da seyahat etmek özel ilgi alanlarıdır.

 

Sevda KUBİLAY

[en] English. One of the members of AGES-DER, Sevda KUBİLAY is a graduate of Boğaziçi University Foreign Language Education Department. After graduation, she worked as an English teacher in various public schools for 6 years. Then she took and succeeded an exam carried out by the Minister of Education and moved to Belgium to serve as a teacher of Turkish and Turkish culture. She lived there between the years of 2012 and 2014. After returning to Turkey, she worked for the Governorship of Niğde province, in the office of the EU and Foreign Relations Coordination Center. The office staff developed and implemented local, national and international projects. Since 2015, she has been working as an English lecturer at Niğde Ömer Halisdemir University. Meanwhile she completed her master’s degree in Educational Administration, Inspection, Economy and Planning. Recently, she has been continuing her PhD education. She is interested in Education Politics, migration and immigrant/refugee education. Her several articles have been published in the field of educational sciences. Familiar with the EU training programs and project calls, Mrs KUBİLAY has attended many training courses abroad: training in Japanese language and culture in Japan; Glottodrama education in Italy; training on innovative techniques and methods in foreign language teaching in England; Pestalozzi summer school in Germany. She also implemented a Comenius School Partnership Project with five partners and served as a coordinator of the project. She participated in a seminar on youth entrepreneurship in Finland in 2014. She has traveled to nearly 20 countries and her main interest is discovering new places and new cultures.

Hakan KARACA

[en] English. Hakan KARACA is very well informed and exposed to the variety of projects through different EU programs. He also worked in Department of Project Development and Support in Governate of Nigde. Working as an engineer and at the same time taking part in the social development projects gave him a different insight which is very much required to timely and economically manage the project works. He has a Ph.D. degree in Civil Engineering field and in full command of English language.

 

 

 

 

 

 

Elçin Kiraz ÜNAL TEZ

[en] English. Elçin Kiraz ÜNAL TEZ is an English Teacher graduated from Çukurova University ELT Department and she has been working at public schools since 2005. She has started working on EU projects in 2010 starting with 13 e-twinning projects with different European countries. She has gained E-twinning Quality Labels for her projects “Natural and Beautiful places in Our Country”, “Culture and Traditions in Our Countries-Similar or Different”, “Balkan Countries” and “History of Europe Through Pictures and Literature”. Then she coordinated a Comenius Project named “United Music of Europe” held between 2011 and 2013. Her project was based on the idea of music to get people together. In this project, she worked with Istituto Comprensivo “Pietro Giannone”, Italy and Gimnazjum nr 18,Poland. Later on, she proceeded to an Erasmus+ KA101 project named “Find Me, Brighten Me”. During the project carried out by cooperation with Intercultural Association Mobility Friends, Portugal, she attended a training course on developing different skills in teaching socially disadvantaged students. As she has been working at the administration department of a public school and the project office coordinator of the town, she has an extensive view of education. She has joined a wide range of local in-service training courses in the field of Project Cycle. Besides, she has a special interest in learning about different cultures, education systems & methods , music, art, geography and some kinds of handicrafts.

[tr] Türkçe. Elçin Kiraz ÜNAL TEZ Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur ve 2005 yılından bu yana devlet okullarında çalışmaktadır. 2010 yılında farklı Avrupa ülkeleriyle yaptığı e-twinning projeleriyle Avrupa Birliği proje çalışmalarına başlamıştır. “Natural and Beautiful places in Our Country”, “Culture and Traditions in Our Countries-Similar or Different”, “Balkan Countries” ve “History of Europe Through Pictures and Literature” projeleriyle e-twinning Kalite Belgesi almıştır. Sonrasında, 2011-2013 yılları arasında “United Music of Europe” adlı Comenius projesini yürütmüştür. Projesi musiğin insanları birleştirdiği düşüncesini temel almıştır. Bu projede, Istituto Comprensivo “Pietro Giannone”, Italy ve Gimnazjum nr 18,Poland okullarıyla çalışmıştır. Daha sonra, “Find Me, Brighten Me” adlı Erasmus+ KA101 projesine başlamıştır. Intercultural Association Mobility Friends, Portugal ile işbirliği içinde yürütülen proje süresince sosyal açıdan dezavantajlı öğrencilere farklı beceriler kazandırma üzerine eğitim almıştır. Aynı zamanda okul idarecisi ve ilçe proje koordinatörü olduğu için eğitime dair geniş bakış açısına sahiptir. Proje döngüsü üzerine çok sayıda hizmetiçi eğitim almıştır. Bunların yanı sıra, farklı ülke kültürlerine, değişik eğitim sistemi ve tekniklerine, müzik, resim, coğrafya ve çeşitli el sanatlarına özel ilgisi vardır.

 

Serhat TAŞDEMİR

 [en] English.Serhat TAŞDEMİR is an experienced trainer in non-formal education and in the management of EU-funded projects aiming at capacity building and intercultural dialogue. He has been coordinating projects related to the field of entrepreneurship and mobility, under the Erasmus for Young Entrepreneurs Program and mobility projects such as Leonardo da Vinci and EVS. He joined in training programs in England and Spain for social entrepreneurship and youth works.

He has been working as expert in Ahiler Development Agency since 2011. His duties include educational activities such as project cycle management, applied entrepreneurship and business development and investment related activities. He is also enrolled in Niğde Ömer Halisdemir University Business School and currently pursuing a Ph.D. degree. Linkedin

[tr] Türkçe. Serhat Taşdemir, 2011 yılından bu yana Ahiler Kalkınma Ajansı’nın Niğde Ofisinde uzman olarak görev yapmaktadır. Niğde’de Proje Döngüsü Yönetimi ve KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermekte olup devlet teşvik ve destekleri, fizibilite, ekonomik analizler, iş geliştirme ve yatırımla ilgili faaliyetler yürütmektedir. İ.T.Ü Tekstil Mühendisliği mezunu olup halen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Genel İşletme Ana Bilim Dalında doktora eğitimini sürdürmektedir.Serhat Taşdemir, yaygın eğitim ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve kültürlerarası diyalogu amaçlayan AB projelerinin yönetiminde ve yürütülmesinde deneyimli bir eğitmendir. Erasmus programı kapsamında İngiltere ve İspanya’da sosyal girişimcilik ve gençlik çalışmaları konularında eğitim programlarına katılmıştır.

Selvihan ATALAN

[en] English. Selvihan Atalan is an English teacher graduated from Mehmet Akif Ersoy University English Language Teaching Department in 2014.After graduation she started to work for a local NGO as volunteer and took an active role in Erasmus+ Project called “United Europe for Youth” that aimed to help and create opportunities for disadvantaged groups and to raise their social adaptations, awareness .She also worked in the EU and Foreign Relations Coordination Center in Governorship of Niğde.Meanwhile, she carried out Erasmus+ KA205 Project “Exception Versus Example: Enpowering Young Women in Rural Areas Through Conventional and Social Entrepreneurship- EVE EWRA”. Priority of this project was promoting entrepreneurship education and social entrepreneurship among young people.The Project involved three countries Sweden, Spain and Turkey. She has experience on Project cycle management and is good at organizing skills. She has developed her interest,knowledge and awareness in different fields.Currently she is working in a public school and carrying out work on etwinning projects.

[tr] Türkçe.  Selvihan Atalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra, yerel bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak çalışmaya başlamıştır ve dezavantajlı gruplara fırsatlar oluşturmayı ve bu kişilerin sosyal adaptasyonlarını ve bilinçlerini arttırmayı amaçlayan “United Europe for Youth “adlı Erasmus+ projesinde aktif rol üstlenmiştir. Aynı zamanda,Niğde Valiliği’nde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezinde çalışmıştır. Bu süre içinde, “Exception Versus Example: Enpowering Young Women in Rural Areas Through Conventional and Social Entrepreneurship- EVE EWRA”Erasmus+ KA205 projesini yürütmüştür.Bu projenin önceliği,girişimcilik eğitiminin desteklemesi ve gençler arasında sosyal girişimciliği teşvik etmekti. Projede İsveç, Türkiye ve İspanya yer almıştır. Selvihan Atalan, proje döngüsü yönetiminde deneyimlidir ve organizasyon becerisi vardır.Farklı alanlarda farkındalığını arttırır ve ilgi alanlarını geliştirir. Halen, bir devlet okulunda görev yapmakta ve etwinning projeleri üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Dr. Mehmet ÖZENÇ

 [en] English. I graduated from Ph.D. program on Educational Sciences in Marmara University, Istanbul in 2013. I worked as a school teacher for 5 years, school manager for 5 years and project developer and manager for 3 years. As an active participant in the social development programs of Development Agency and Erasmus+ program, I worked as coordinator in the following list of projects:

1 – Project Coordinator, Training Program on Preparation of Feasibility Report, supported by Ahiler Development Agency Technical Support Program in 2014. .( Project Reference No: TR71/14/TD2014/0028.

2 – Project Coordinator of Governorship of Nigde in United Europe for Youth, supported by Erasmus+ Strategic Partnership Program. (Project Reference No:  2014-1-TR01-KA205-013020)

3 – Project Coordinator of Governorship of Nigde in “Engelimi Sporla Aşıyorum/Overcoming Disability through Sport”, supported by Ahiler Development Agency Social Development Program. (Project Reference No:  TR71/15/SK/0076)

4 – Project Coordinator, Training Program on Erasmus+ Project Development, supported by Ahiler Development Agency Technical Support Program in 2015. .( Project Reference No: TR71/15/TD2015/0012

5 – Project Coordinator of Governorship of Nigde in “Exception versus example: Empowering women in rural areas (EWRA)” supported by Erasmus+ Strategic Partnership Program (Project Reference No: 2015-1-SE02-KA205-001167)

I have several journal papers in the field of educational sciences and currently I am enrolled as a school teacher. I have participated to several training programs related to the Project cycle.

[tr] Türkçe.   Dr. Mehmet Özenç 2013 yılında Eğitim Bilimleri alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 5 yıl öğretmenlik, 5 yıl yöneticilik ve 3 yılda sosyal projeler üzerinde çalışmıştır.  Aşağıda belirtilen projelerde aktif olarak görev yapmıştır.

1) Ahiler Kalkınma Ajansı (2014). 2014 Yılı Teknik Destek Programı, Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi. Proje Referans No: TR71/14/TD2014/0028. Proje Koordinatörü

2) Erasmus + (2014). KA2 Gençlik Stratejik Ortaklık, United Europe for Youth. Proje Referans No: 2014-1-TR01-KA205-013020. Niğde Valiliği adına Proje Yürütücüsü.

3) Ahiler Kalkınma Ajansı (2015). 2015 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, “Engelimi Sporla Aşıyorum”. Proje Referans No: TR71/15/SK/0076. Proje Koordinatörü

4) Ahiler Kalkınma Ajansı (2015). 2015 Yılı Teknik Destek Programı, Erasmus+ Gençlik Programları Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi. Proje Referans No: TR71/15/TD2015/0012. Proje Koordinatörü

5) Erasmus + (2015). KA2 Gençlik Stratejik Ortaklık, Exception versus example: Empowering women in rural areas (EWRA). Niğde Valiliği Koordinatörü

Eğitim bilimleri alanında yayınlanmış bir çok makalesi bulunmaktadır. Ayrıca proje döngüsü ile ilgili bir çok eğitime de katılan Özenç halen öğretmen olarak görevine devam etmektedir.

 

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish