AGESDER -

“Diplomasiye Genç Bakış” Ege Bölge Çalıştayı

“Diplomasiye Genç Bakış” Ege Bölge Çalıştayı
  • 25.01.2017
  • 2.047 kez okundu

Yedi bölgede gerçekleşerek,  Kastamonu’da Zirve ile sona erecek olan   T.C. AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanıp finanse edilen “Diplomasiye Genç Bakış” adlı KA3 (Politika Reformlarına Destek, Yapılandırılmış Diyalog, Gençler ve Genler Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar) projenin çalıştayı 16-19 Şubat tarihinde Ege Bölgesinden katılan 20 genç ile İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Projejede; uluslar arası projeler yürüten gençlik kuruluşlarının, Türkiye’nin yurtdışındaki tanınırlığına ve kamu diplomasisi çalışmalarına katkı sağlamaları konusunda daha aktif bir rol üstlenmelerine olanak tanımak için Türkiye’de kamu diplomasisi alanında çalışan karar alıcı kuruluşlarla gençleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir Bu amaç doğrultusunda 7 bölgede 3 günlük çalıştaylar düzenlenecek ve bu çalıştaylarda kamu diplomasisi kavramı, projelere diplomasi konularının dahil edilmesi ve gençlerin bu alanda ne gibi roller üstlenebileceği konuları ele alınacaktır.
Çalıştaya Ege Bölgesi Koordinatörlüğünü yürüten  Çiğli Belediyesi ev sahipliği yapacak ve yürütecektir.

Çalıştaya ait başvuru formu ekte olup Ege Bölgesinden katılmak isteyen 18-25 yaş arası, uluslar arası ilişkilerde okuyan, gençlik değişimlerine katılmış, kamu diplomasisine ilgi duyan gençler başvuru yapabilecektir.
Katılımcı başvuru formunun linki https://goo.gl/forms/SMK4ArezIbg5CO6H2